Endüstri Sistemleri Mühendisi Nedir?

Endüstri Sistemleri Mühendisi Nedir?
Endüstri Sistemleri Mühendisi, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak olan sistemlerin tasarımını, planlamasını, kurulmasını ve denetimini yapan kişidir.

Görevleri
Endüstri Sistemleri Mühendisinin görevleri çalıştığı sektöre göre farklılıklar göstermektedir.
İş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi kapsamında,
– İş sistemlerini gözlemleyerek analiz eder,
– Yöntem geliştirerek standartlaştırma, süre belirleme ve iş gören eğitimini destekleme amaçlarıyla incelemeler yapar,
– İş değerleme sistemlerinin kurulmasını ve buna bağlı olarak ücret teşvik sistemi ile ücretlendirme politikalarını belirler.
İşyeri düzenleme ve malzeme yönetimi kapsamında,
– İşyerindeki makine ve tesisatın yerlerinin belirlenmesi, malzeme akışının düzenlenmesini sağlar,
– İşyeri güvenliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kullanılan araç ve gereçlerin standartlaştırılması ile taşıma, stok, bakım, onarım, yenileme ve genişleme gibi faaliyetlerin planlamasını yapar.
Üretim planlaması ve kontrolü kapsamında,
– Üretilecek ürün miktarına ve işyeri kapasitesine bağlı olarak üretim planlamasını yapar,
– Tezgah yükleme, ham madde, yarı mamul ve mamul stoklarının kontrolü ve depolanması işlerini planlar,
– Ekonomik üretim miktarlarını saptar. Maliyet ve bütçe kontrolü kapsamında,
– Üretim maliyetinin tahmini, birim maliyetlerin hesaplanması ve kontrolü için gerekli kayıt düzenlemesini ve sistemin tasarımını yapar,
– Gereksiz malzeme ve işgücü kullanımının önlenmesini sağlar. Kalite yönetimi kapsamında,
– Çoğunlukla istatistiki yöntemler kullanılarak, üretilen mamullerin istenen kalitede olup olmadığının belirler,
– Toplam kalite yönetimi felsefesinin uygulanması ve kalite güvence sistemlerinin oluşturulması için gerekli sistemlerin tasarlanması, kurulması, işletilmesi ve kontrol edilmesini sağlar. İş bilimi kapsamında,
– İnsan, makine, çevre ilişkilerini inceleyerek insanların sağlıklı ve üretken bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli organizasyon ve düzenlemeleri yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Her türlü yazım ve çizim aletleri,
– Çeşitli elektronik aletler (bilgisayar, yazıcı, hesap makinesi vb.).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstri Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin,
– Akademik yeteneğe sahip,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme özelliğine sahip
– Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip,
– Matematik alanlarında başarılı ve bu alanlara ilgi duyan,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen ve araştırmacı kişiliğe sahip kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstri Sistemleri Mühendisi, genellikle büro ortamında çalışmaktadırlar. Bazen de atölye ve fabrikalarda ki üretim alanlarında çalışabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bazı Üniversitelerde 1 yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı uygulanmaktadır. İngilizce hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. İngilizce seviye sınavında başarılı olanlar mesleğin eğitimine 1. sınıftan başlamaktadırlar.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programında, klasik Endüstri Mühendisliği eğitiminde verilen mekanik ve makine ağırlıklı programlar kaldırılmış ve yerine teknolojik gelişmelere paralel olarak bilişim sistemleri, enformatik ve yazılım ağırlıklı dersler eklenmiştir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Endüstri Sistemleri Mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanları çok geniştir. Genel olarak üretim ve hizmetin bulunduğu her alanda, imalat sektöründe, lojistik sektöründe, bankacılık, sigortacılık, enerji, ulaştırma, turizm ve sağlık sektörlerinde iş imkanı bulunmaktadır.
– Ayrıca, Amerika’da mahkemelerde Endüstri Sistemleri Mühendisleri görev almaktadır. Gelecekte ülkemizde de bu alanda iş imkanının olacağı düşünülmektedir.
– Endüstri Sistemleri Mühendisi, üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, yatırım planlaması, insan gücü planlaması, işyeri düzenleme, proje yönetimi, iş değerlendirme ve ücret sistemleri ve yönetim bilişim sistemlerinde çalışmaktadır. Üretime destek sağlayan faaliyetler olan iş ve zaman etüdü, iş yeri düzenleme, hat dengeleme, verimlilik hesaplamaları, kapasite analizi faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, planlama ve kalite güvencesi birimlerinde de görev almaktadırlar.
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler. Ayrıca, öğrenciler kişisel çabaları ile işletmelerde proje bazlı çalışmalarda görev alabilirler. Bu tür proje bazlı çalışmalardan aylık asgari ücret kadar kazanç elde edebilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar. Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise firmanın ücret politikası ve meslek elemanının performansına göre asgari ücretin 3 ila 5 katı arasında ücret alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?