Emtia Borsası Meslek Elemanı Nedir?

Emtia Borsası Meslek Elemanı Nedir?
İç ve dış piyasalarda emtia (pamuk, fındık vb.) fiyatlarının sergilendiği borsalarda çalışan kişidir.

Görevleri
– Ticaret periyodiklerini ve üreticiler literatürünü inceler,
– Satın alınacak malların fiyat ve kalite çeşitleri üzerinde piyasa araştırması yapar,
– Tanıtım yerlerini ziyaret eder,
– Üreticiler ile fiyat, kredi ve indirimleri görüşür,
– Belirlenen sınırlar ölçüsünde mal satın alır,
– Malların işletmeye getirilmesini sağlar,
– Fazla alımlarda değişik firmalardan teklif mektupları alır,
– Uygun teklif için rapor hazırlar; teminatları yatırarak açık artırmalara katılır,
– İlgili mevzuatları inceleyerek ithal edilecek mallarla ilgili izni alır ve ithal işlemlerini yürütür,
– Alımlarla ilgili fiş, makbuz, fatura, ordino, gümrük beyannamesi ve buna benzer evrakları alır; alımlarla ilgili ödemelerde bulunur, yazışmaları yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Hesap makinesi,
– Diğer büro malzemeleri,
– Makbuz, fatura, beyanname,
– Mal kalite ve standartları,
– Kota kapsamları listesi,
– Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Emtia borsası meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Ekonomiye ve ticarete meraklı, bu konularda başarılı,
– Dikkatli,
– Sabırlı,
– Tedbirli,
– Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meslek mensupları bazen büro bazen hareketli ve kalabalık olan emtia borsalarında çalışırlar. Sürekli hareket halinde ve değişik kent köy ve coğrafyalardan değişik kültürden insanlarla iletişim içinde çalışırlar. Çalışma saatleri düzensiz ve mevsimlere bağlı olabilmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Emtia borsa meslek elemanları bu piyasa içerisinde çalışarak alaylı olarak tecrübelerle yetişmektedir. Bu kişiler yaptıkları işlere bağlı olarak; tüccar, borsa ajanı (aracı), borsa komisyoncusu gibi sıfatlar alırlar. Türkiye’de emtia ve ticaret borsaları yaygın bir şekilde bulunmakta olup, bu borsalara üye olmak kolaydır.

Ancak eğitimli borsacılara fazlaca talep bulunmamaktadır. Mezunlar borsalarda aracı olarak veya kendi hesabına çalışabilmektedir. Bu meslek daha çok kendi işini kurmak isteyenlerin tercih edeceği bir alan gibi görünmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Meslek mensupları çalıştıkları şirket ya da kurumlar ile tecrübeye bağlı olarak değişmek üzere asgari ücretin 4-5 katı ücret ve prim alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?