Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı Nedir?

Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı Nedir?
Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkân gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.

Görevleri
– Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
– Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
– Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
– Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
– Müşterileri adına beyanname doldurur,
– Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
– Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
– Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
– Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
– Kira sözleşmesi hazırlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
– Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar,
– İletişim araçları (telefon, fax),
– Bilgisayar,
– Fotokopi makinesi,
– Fotograf makinesi, video kamera.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bu meslekte çalışmak isteyenlerin;
– Sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili,
– İletişim becerisi güçlü,
– Girişimci bir kişiliğe sahip,
– İşbirliğine açık kimseler olması gereklidir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meslek elemanları kendilerine veya başka bir kişiye ait olan bir emlak ofisinde çalışmaktadırlar. Görevleri nedeniyle kentin çeşitli semtlerini sürekli gezerek gözlem ve araştırma yoluyla bilgileri toplarlar. Bilgi toplama sırasında toplumun her kesiminden kişilerle iletişim halindedirler.

Gerekli hallerde bulundukları şehrin dışındaki diğer şehirlerde de bilgi toplamak amacıyla seyahat ederler. Çalışma saatleri düzensizdir. Özel amaçlı olarak herhangi bir yere gittiğinde bile bilgi toplamak amacıyla sürekli gözlem ve araştırma yapar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin temelini oluşturan eğitim süresi 2 yıldır. 2 yıl süresince öğrencilere mesleğin gerektirdiği teknik bilgileri içeren teorik bir eğitim verilmektedir. Bu teorik eğitimlerle öğrencilere mesleği icra ederken karşılaşabilecekleri problemleri pratik bir şekilde çözmelerini sağlayacak donanım sağlanmaktadır. Öğrencilere teorik olarak öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlamak, mesleğin ticari yaşamda nasıl uygulandığını gösterebilmek amacıyla mesleki uygulama yaptırılmaktadır.

Öğrenciler yaz döneminde en az 30 iş günü boyunca bir emlak ofisinde, gayri menkul ortaklıklarında, emlak ve arsa kooperatif ofislerinde, emlak ile ilgili diğer özel sektör kuruluşlarında, kamu kurum kuruluşlarının emlak ile ilgili birimlerinde staj yapmak mecburiyetindedir. Öğrenciler aynı zamanda eğitimin ikinci yılında haftada en az iki gün teorik eğitimin bir uzantısı olarak yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitime tabi tutulmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Emlak sektörü ülkemizde ve dünya çapında en gelişmiş sektörler arasındadır ve iş hacmi oldukça geniş bir sektördür. İnsanların gerek yaşamlarını sürdürecekleri gerekse yatırım amaçlı kullanacakları emlak ihtiyaçları her zaman olacaktır.

Emlak ve emlak yönetimi programımdan mezun olanların sektörde iş bulmaları zor değildir. Bu kişiler emlak ve emlak yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilirler, gayrimenkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir, Öğrenciler 1.sınıftan itibaren yaptıkları 30 günlük işletme stajı süresince işyerlerinden belli bir oranda ücret almaktadırlar. Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt olanaklarından, ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, özel sektörde çalışanlar ise çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar bir ücretle çalışma hayatına atılmaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?