Emlak Komisyoncusu Nedir?

Emlak Komisyoncusu Nedir?
Ev, arsa, dükkan gibi taşınmazların, alım, satım, kiralama ile ilgili aracılık işlerini yapan kişidir.

Görevleri
– Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanlarının iş dağılımını yapar,
– Alan çalışması yapar,
– Yayınların emlak ilanlarının sayfalarını inceler,
– Müşteri portföyünü arz, talep yönünden değerlendirir,
– Emlak kayıtlarını bilgisayar ortamında güncelleştirir,
– Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesini sağlar,
– Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuları alır, pazarlama stratejisi hazırlar,
– Yazılı ve görsel pazarlama teknikleri hazırlar,
– İlan verilecek gayrimenkulü belirler,
– Taşınmazın pazarlamasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi verir,
– Tarafları bir araya getirir,
– Tapu işlerine ilişkin telefon veya internetten randevuların alıp işlerin takip edilmesini sağlar,
– Satış, pazarlama, ipotek, kat irtifakı (inşaat yapılacak veya yapılmakta olan arsa üzerinde alınması düşünülen dairenin kişinin hissesine düşen arsa tapusu) düzenler,
– Kat mülkiyeti kurma, ayırma ve birleştirme işlemlerini yapar,
– Takas ve bağışlama işlemi yapar,
– Paylaşım, düzeltme, yer göstermeyi sağlar,
– Harita ve Belediyelerden bölge imar planı çıkarır,
– Kadastro müdürlüklerinden kroki ve çap belgesi alır,
– Vergi muafiyeti belgesini alır,
– Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temyiz kâğıdı alır,
– Emlak beyannamesi düzenler,
– Noterden satış vaadi sözleşmesi yapar,
– Kira akdi sözleşmesi yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ulaşım araçları,
– Bilgisayar, yazıcı, telefon, internet bağlantısı, faks, fotoğraf makinesi,
– El feneri, televizyon, video oynatıcı, kamera, bölge haritası,
– Ölçüm aletleri,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Emlak komisyoncusu olmak isteyenlerin;
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Programlı çalışmayı seven,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– İkna yeteneği olan,
– İşbirliğine açık kişiler olması gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Emlak komisyoncusu emlak ofisinde çalışmaktadır. Ancak, görevleri nedeniyle kentin çeşitli semtlerini sürekli gezerek gözlem ve araştırma yoluyla bilgileri toplarlar. Taşınmazı göstermek amacıyla müşteriyle kentin çeşitli semtlerine gider. Meslek elemanları toplumun her kesiminden kişilerle iletişim halindedirler. Çalışma saatleri düzensizdir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Emlak sektörü ülkemizde ve dünya çapında en gelişmiş sektörler arasındadır ve iş hacmi oldukça geniş bir sektördür. Emlak komisyoncusu; tapu sicil müdürlükleri, bankalar, iller bankası, belediyeler gibi kurumlarda memur olarak çalışabilirler. Özel bankalarda, özel gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinde, kooperatiflerde ya da kendi iş yerini kurarak bağımsız çalışabilirler. Bu mesleğin icrasında büyükşehirler daha uygundur.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İlk işe başlayışta alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?