Elektronik Teknolojisi Teknikeri Nedir?

Elektronik Teknolojisi Teknikeri Nedir?
İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir.

Görevleri
Elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde, çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Haberleşme, elektronik cihaz üretimi, bilişim teknolojileri, tıbbi elektronik, ses görüntü sistemleri, proje-tasarım ve yazılım uygulamaları, internet servis sağlayıcıları, güvenlik teknolojileri sistemleri, test ve ölçüm aletleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir.

Elektronik ve haberleşme mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;
– Elektronik alet ve sistemleri tasarlar, projelendirir,
– Araştırma, geliştirme çalışmaları yapar,
– Tasarlanan ürünlerin üretimi ile sistemin düzgün çalışmasını sağlar,
– Üretilen ürünlerin satışı, pazarlaması konusunda çalışır,
– İşletmelere bakım onarım konusunda teknik destek sağlar,
– Danışmanlık, hizmetiçi eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar (hem yazılım hem donanım için),
– Analizör,
– Osiloskop,
– Multimetre,
– Baskı devre ve elektronik elemanlar (transistör, entegre gibi)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Elektronik ve haberleşme mühendisi olmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneğine sahip,
– Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili,
– Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) yüksek,
– Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
– İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere katkıda bulunabilen,
– Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş,
– Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen,
– Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı özellikle tasarlama, yöneticilik ve ar-ge faaliyetlerinde bulunanlar için genellikle temiz ve düzenli ofis ortamlarıdır. Ancak üretimde çalışıldığında çalışma ortamı az miktarda nem, koku, kir, yağ, gürültü olabilir. Örneğin entegre devre üretiminde özel koruma giysileriyle çalışmak gerekebilir. Teknik destek ve bakım aşamalarında çalışma ortamı duruma göre değişkendir.

Çalışma esnasında diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler. Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte, proje bazında yapılan çalışmalarda vardiya sistemi ile de çalışabilirler. Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek gerekebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yılda İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere) toplam 5 yıldır Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı verilmektedir. Ayrıca bitirme tezi/proje hazırlamaları gerekmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Elektronik ve haberleşme mühendisleri; endüstrinin ve teknolojinin gelişerek yaygınlaşmış olduğu (elektronik, internet ve kablolu TV gibi alt yapının bulunduğu) yerlerde, özellikle büyükşehirlerde başta istanbul, Ankara, İzmir gibi, ulusal ve çok uluslu şirketlerde, radyo-TV yayın, internet hizmeti ile ilgili kuruluşlarda, bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Çalışma alanları oldukça geniştir. Kamu ve özel sektör işyerlerinde, eğitimden savunmaya, bankacılıktan ulaşıma, müzikten imalata, eğlenceden sağlık sektörüne kadar her alanda iş bulma olanağına sahiptirler. Aynı zamanda bu sektörlerde yönetici olarak da görev alabilirler. Yurt dışında çalışma imkanları da mevcuttur. Teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurma şansları da vardır. Teknolojinin giderek artan bir hızla hayatımıza girmiş olması bu konuda birçok yeni alanın doğmasına da neden olmaktadır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mesleğinin, gelecekte aranan meslekler arasında, en üst sıralarda yer alması beklenmektedir. Elektriktronik ve Haberleşme Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Elektronik, Raylı sistemler elektrik-elektronik, gemi elektroniği alanlarında Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler üniversitelerce belirlenen sürelerde (bu süre genellikle 4 yılda toplam 60 ile 90 gün arasında değişmektedir) staj yapmak zorunda olup, işletmeler çalıştırdıkları stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir. Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir. Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç, özel sektörde işletmelerin kendi belirledikleri ücret politikalarıyla ve kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak Elektronik ve haberleşme mühendisleri, ilk işe girişte, aylık, ortalama asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarında ücret almaktadır. Üst sınır ise esnek olup, oldukça yüksektir. Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alırlar. Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?