Elektronik Teknisyeni Nedir?

Elektronik Teknisyeni Nedir?
Her türlü elektronik tezgah, donanım, tesis ve cihazların kurulmasını, bakım ve onarımını elektronik mühendisi ve elektronik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.

Görevleri
Belirlenmiş teknik standartlara göre;
– Elektronik cihazların bakım, onarım, tesis, montaj işlerini yapar,
– Gereğinde elektronik devreleri kurar,
– Gerekli ayarlamaları yapar,
– Ekip halinde çalışmalarda işi organize ederek ekibin verimli çalışmasını sağlar,
– Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar, yapılan işlerle ilgili parça, yedek parça, malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunur, stok seviyelerini kontrol eder ve tedarik edilmesi için ilgililere bildirir,
– Çalışılan yerin düzen ve temizliğinden sorumlu olur, iş güvenliği koşullarına uyulmasını sağlar,
– Gerekli durumlarda ekibinin eğitimini sağlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli elektronik ölçü aletleri,
– Lehim makine ve havyaları,
– Çeşitli el takımları,
– Çeşitli güç kaynakları,
– Elektronik devre elemanları,
– Dijital deney setleri ve test cihazları,
– Bilgisayar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Elektronik teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Mekanik yeteneğe ve ilgiye sahip,
– El becerisi olan,
– Şemayı okuyabilmek için şekil ilişkilerini görebilen,
– Ayrıntıları algılayabilen, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Elektronik teknisyenleri, elektronik cihaz yapım ve tamir atölyelerinde çalışırlar. Elektronik teknisyeni görevini genellikle oturarak yapar ve birinci derecede alet ve malzemelerle ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Elektronik araç üreten fabrikalarda, Türk Telekom A.Ş., TRT gibi elektronik sistemleri kullanan kurum ve kuruluşlarda, elektronik mamullerin üretildiği fabrika ve atölyelerde iş bulma olanakları vardır. Ayrıca, elektronik tamir atölyelerinde çalışabilecekleri gibi, kendileri de atölye açarak çalışabilirler. Son yıllarda mesleğe ilgi gösteren kadınların sayısında hızlı bir artış görülmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek eğitimi bittikten sonra, kendini yetiştirme durumuna bağlı olarak, ücretlerde farklılıklar olmaktadır. Başlangıçta asgari ücretle çalışılabildiği gibi, asgari ücretin 3-4 katına kadar ücret alanlar da mevcuttur.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?