Elektrikli Ev Aletleri Servis Teknisyeni Nedir?

Elektrikli Ev Aletleri Servis Teknisyeni Nedir?
Her türlü elektrikli ev aletinin kullanımı ile ilgili bilgi veren, bakım, onarım ve montajını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
– Tüketici ile iletişim kurar,
– Montaj yeri durum tespiti yapar,
– Teknik resim çizer ve okur,
– Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,
– Ürünün fiziki kontrolünü ve montajını yapar,
– Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,
– Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,
– Ürün tanıtımını yaparak tüketiciye teslim eder,
– Arıza hakkında tüketiciden bilgi alır,
– Tüketici şikâyeti doğrultusunda cihazın ilk testini yapar,
– Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,
– Aletin arıza durumu ile ilgili tahmini maliyet çıkararak müşteriyi bilgilendirir,
– Mekaniksel ve Elektriksel arızaları giderir,
– Ürünün arızası doğrultusunda tamirini yapar,
– Servis formlarını doldurur,
– Bakımı ve tamiri yapılan aleti müşteriye teslim etmeden önce bir kez daha dener,
– Aletin neresinin tamir edildiği hakkında müşteriye bilgi verir,
– Arıza maliyet hesabı çıkararak ücret tahsilatı yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Akım /gerilim test cihazı, pens ampermetre, çeşitli elektrik motorları açıcı çeşitleri, anahtarlar ve buton çeşitleri, antistatik bilezik, avometre, anten sistemi, askı haltı, Bakır boru havşa takım, vakum pompası, gaz şarj aparatı, değişik ebatlarda çektirme, Bıçak, bilgisayar, boru anahtarları, boru makası, bakır boru, bant, butonlar, çekiç çeşitleri, cıvatalar, conta, dedektör çeşitleri, delici, kırıcı matkap, donatım teknik dokümanları, dübel, ekovat (komprasör),
– Termostat, termik, termal devre kesici ve çeşitli elektronik elemanlar (diyot, direnç, transistor, kondansatör, entegre vb.)
– Eldiven, el feneri, elektrik kaynak makinesi, havalandırma fanları, kaçak akım röle çeşitleri, iş elbisesi, iş eldiveni, izola bant, kablo, kargaburun, kilit, kontrol kalemi, Lamba grupları, lastik tokmak, lehim makinası, lokma takımı, makas, somunlar, mengene, merdiven, metre, mikrodalga kaçak kontrol cihazı, şalter çantası, transformatör çeşitleri, pense, perçin makinesi, pürmüz, silikon veya köpük, takım çantası, testere, tornavida çeşitleri, törpü, yağdanlık, zımpara çeşitleri, vida, yapıştırıcılar,
– Kullanılan Bilgisayar Programları(Ofis programları word, excel vb., Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Servis paket programları,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Elektrikli Ev Aletleri Servis teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Yeniliklere açık ve araştırmacı zamanı etkin kullanma özelliğine sahip,
– El becerisi olan,
– Sabırlı, dikkatli, titiz ve tedbirli,
– Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Sesleri ayırt edebilen,
– İnce ayrıntıları algılayabilen,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Müşteri ile birebir ilişki kurduğundan kılık kıyafetine özen gösteren ve sosyal yönü gelişmiş kibar, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Elektrikli Ev Aletleri Servis Teknisyenleri, çalışmalarını ev cihazları üretimi yapan fabrikalarda evlerde ve ev cihazları özel ve yetkili servislerinde yürütürler. Bu meslek sürekli hareketlilik ve değişik iş ortamlarında çalışma gerektirir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Elektrikli ev aletleri servis teknisyeni, elektrikli ev aletlerinin yetkili servislerinde, elektrikli ev aletleri üreten işletmelerde ve kendi iş yerinde çalışabilir. Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak farklı tekniklerin kullanılmaya başlaması ve elektrikli ev aletlerinde ürün yelpazesinin çoğalması, meslekte branşlaşmayı hızlandırmıştır.

Son yıllarda, yerli üretici yetkili servislerinin sayısı giderek artmakta ve bu meslek yaygın bir şekilde yetkili servisler tarafından yürütülmektedir. İlerleyen dönemde iş bulma konusunda sıkıntı olabilir. Bir çok üretici servis ağlarını birleştirmekte ve küçük çaplı işletmeler sıkıntıya düşmektedir. Ayrıca verilen garanti süreleri ve ürünlerin fiyatlarındaki düşüşler de tamiri pek anlamlı kılmamaktadır.

Elektrikli ev aletlerinin bakım onarımı çoğunlukla arızalı parçaların değiştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Ancak, özellikle ithal ürünlerde, zaman zaman yedek parça teminindeki zorluklar ve parçanın yenisi ile değiştirilmesinin yüksek maliyetli olması nedeniyle onarım yoluna gidilmektedir. Bu meslekte, arıza tesbiti ve arızanın giderilmesi yanında müşteri ilişkileri de giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Elektrikli ev aletleri servis teknisyeni, olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir. Kendi işini kuranlarda kazanç daha yükselmekte ancak değişkenlik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?