Elektrik Teknikeri Nedir?

Elektrik Teknikeri Nedir?
Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

Görevleri
– Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan plana göre;
– İşletmede yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlar,
– İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder,
– Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Elektrik tesislerinin kontrolü için gerekli olan çeşitli elektrik ölçü aletleri (Voltmetre, ampermetre, Avometre vb.)
– Elektrik tesislerinin yapım, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları, el ölçme elemanları vb.,
– Güvenlik için gerekli malzemeler (izole eldiven, baret yüz siperi, emniyet kemeri izole ayakkabı vb.).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Elektrik teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine özellikle fizik bilimine ilgili ve bu alanda başarılı,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Zor şartlar altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Elektrik teknikerleri binalarda, elektrik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir. Elektrik teknikeri birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ekip halinde çalışabilir ve zaman zaman müşterilerle iletişime girebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Elektrik teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıldır. Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde pratik eğitim görürler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler.
– Elektrik teknikerleri Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.
– Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yükseköğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Elektrik teknikeri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranındadır. Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?