El Dokuma Teknisyeni Nedir?

El Dokuma Teknisyeni Nedir?
Alınan iş talimatı doğrultusunda malzemeleri belirleyen, temin eden, ipleri boyayan, tezgâha veya kartlara çözgü iplikleri takarak dokuma yapan, dokuma üzerindeki hataları tespit eden, kopan iplikleri düğümleyen kişidir.

Görevleri
– İş talimatı doğrultusunda malzemeleri belirler,
– İş organizasyonu yapar,
– Kilim çeşitlerini tanır ve dokur,
– Çarpana, Kirkitli ve Mekikli dokuma yapar,
– Yöresel bezleri dokur,
– Dokuma iplerini boyar,
– Çözgü hazırlar
– Tezgâha çözgü ipliklerini takarak dokuma yapar,
– Dokuma üzerindeki hataları tespit eder,
– Dokumayı başlatır ve bitirir,
– Tezgâhın bakımını yapar,
– Dokuma örgü şeması hazırlar,
– Boşalan mekik içine atkı ipliği bobinleri yerleştirir veya boş mekiği, daha önceden hazırladığı yedek mekik ile değiştirir,
– Dokuma tezgâhını hazırlar, iplikleri takar, ayarını yapar ve çalıştırır,
– Dokuma tezgâhının temizlik ve bakım işlerini yapar veya yaptırır,
– Dokunacak kumaşın desen kartlarını hazırlar,
– Dokunan kumaşların, istenilen uzunluğa gelip gelmediğini numaratörden kontrol eder,
– İşi bittikten sonra bir sonraki vardiya çalışanlarına bilgi verir,
– Kopan iplikleri bağlar ve dokumanın hatasız olarak yürütülmesini sağlar,
– İstenilen uzunluğa gelen kumaşı, tezgâhın çalışmasını durdurarak tezgâhtan çıkartır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Kilim tezgâhı,
– Çarpana kartları,
– Mekikli Dokuma tezgâhı,
– Kirkit,
– Ayarlı makas,
– Düz makas,
– Dokuma örgü şeması,
– Atkı iplikleri,
– Bıçak,
– Bitkisel, hayvansal ve kimyasal liflerden elde edilmiş iplikler (pamuk, floş, yün, ipek)
– Çözgü iplikleri, kök boya,
– Kirkitli dokuma
– Desen kartları,
– Milimetrik kâğıt,
– Tarak,
– Masura,
– Tarak tığı,
– Atkı iplikleri,
– Mekik,
– Desen kâğıtları,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
El Dokuma Teknisyeni olmak isteyenlerin,
– El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,
– El becerisini sahip,
– Yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip olan,
– Zamanı kullanmayı bilen,
– Detaylara özen gösterebilen,
– İş birliği yapabilen, grup çalışmasında bulunabilen,
– Dikkatli ve sabırlı,
– Renkleri ayırt edebilen ,
– Pratik çözümler üretebilen,
– Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları görebilen,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Estetik görüş sahibi,
– Bir nesneyi tasarlama ve çizim yeteneğine sahip,
– Yeniliklere açık,
– Ayrıntılara dikkat eden,
– Yeteneğini sürekli geliştiren, yaratıcı, sabırlı, eleştiriye açık kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
El Dokuma Teknisyeni, tekstil fabrikalarında ve dokuma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülü ve yeterli havalandırma teşkilatı olmayan işyerleri lif tozludur. Bunun için çalışanlar önlük giyerler. Kişi sağlığı açısından maske takmaları önerilir. İş genellikle ayakta yürütülür. Çalışma saatleri düzenlidir. Kişi bağımsız bir iş yeri açarsa çalışma saatlerini kendisi düzenleyebilir.

Çalışma ortamı birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgilidir. Malzeme ve makinelerin bulunduğu donanımlı atölye ortamında çalışırken boya aprecilerle, Müşterilerle, İşyerinde çalışan diğer personelle, Tekstil Teknikeri ve Tekstil Mühendisleriyle, iletişimde içindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Mezun olan öğrenciler, yeterlilikler doğrultusunda; dokuma fabrikaları, dokuma ve boya atölyeleri, halı deseni hazırlayan işletmeler, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, El halısı dokuyan atölyeler, Sanayi nakışı yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, lazerle aplike kesen firmalar, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan atölyeler, makine nakışı üretimi yapan atölyeler, Moda evleri, Brode deseni hazırlayan firmalar, Brode nakışı yapan firmalar, Perdeciler, Yorgancılar, döşemeciler, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri ile kendi işyerinde veya evinlerinde çalışabilirler.

Bu meslekte iş bulma olanakları, İzmir, istanbul, Bursa, Uşak, Bilecik, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde oldukça fazladır. Özelleştirme nedeni ile kamu kurumlarında bu meslek elemanlarının iş bulma olanağı kalmamıştır. Kamu sektöründen çok özel sektörde iş bulma olanakları daha fazladır. Ayrıca ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayisinde meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: El Dokuma Teknisyeni olarak işe ilk başlanıldığında, asgari ücret seviyesinde bir kazanç elde edilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?