Ekonomist Nedir?

Ekonomist Nedir?
Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir.

Görevleri
Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar.
– Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak karı hesaplayarak fiyatını belirler,
– İş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını belirler,
– Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler,
– Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir,
– Enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli konularda yazılmış kitap, dergi, istatistiki bilgileri içeren kaynak yayınlar,
– Çeşitli büro malzemeleri,
– Muhasebe defteri ve gerekli dokümanlar,
– Faaliyet alanına giren konularda kullanılan çeşitli evrak ve belgeler

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Ekonomist olmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Araştırma ve incelemeye meraklı,
– İletişim ve işbirliğine açık kimseler olmaları gerekir. Ayrıca, yaratıcılık bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Ekonomistler, görev yaptıkları kurumlarda büro ortamında çalışırlar. İşletmeci, maliyeci, istatistikçi gibi diğer araştırmacı ve uygulayıcılarla işbirliği yaparlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı alınmaktadır. Ayrıca, Matematik, Toplumbilim, Hukuk, Yabancı Dil, Bilgisayar, Türk Dili, Beden Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler de okutulmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Kamu Kurum kuruluşlarda “Uzman” olarak, özel ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.
– Çalışma alanları çok geniştir. Özellikle, yabancı dil ve bilgisayar kullanmasını bilen elemanların, iş bulma olanakları çok daha iyidir.
Gelecekte Meslek Görülebilecek Değişiklikler
İş alanı bakımından, oldukça geniş bir alanda hizmette bulunduklarından bankacılık, sigortacılık, muhasebecilik, borsa, pazarlamacılık, ithalat, ihracat ve parasal konular, ekonomik sorunlar ve çözüm yolları gibi konulardaki gelişmelerin izlenmesi önemlidir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisini alabilirler.

Eğitim Sonrası: Çalışma alanları çok geniş ve kapsamlı olduğundan, bu meslek elemanlarının almış oldukları ücretler de değişiktir. Devlet memuru olarak çalışanlar, yasalarla belirlenen ücreti almaktadırlar. Özel sektörde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler. Ancak ücret düzeyi asgari ücretin 2 katından daha fazla olmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?