Eczane Hizmetleri Teknikeri Nedir?

Eczane Hizmetleri Teknikeri Nedir?
Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışan kişidir.

Görevleri
– Reçetede yer alan ilaçları hazırlayıp hastaya sunar, reçetede yazılı bilgileri hastaya iletir,
– Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirir,
– Eczacıdan iş talimatı alır, işçi sağlığı ve güvenliğe ilişkin önlemler alır,
– İlaç/Itriyat/Kozmetik, Müstahzar/Medikal malzeme eksiklerini tespit eder, eczacının direktifleri doğrultusunda raflanmasını sağlar, vitrin düzenlemesi yapar,
– Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasını sağlar,
– Her akşam eczane kapanırken “Nöbetçi Eczane” bilgisini eczanenin vatandaşlarca görünen bölümünde ilan eder,
– Eczaneye gelen müşteriyi karşılar, gerekli durumlarda yapılacak ilk yardım konusunda eczacıya yardımcı olur,
– Eczanenin laboratuar bölümünde kullanılan malzemenin temizliğini ve gerektiğinde sterilizasyonunu yapar
– Kişiye özel majistral ilaçların hazırlanması söz konusu olduğunda gerekli madde ve malzemeleri hazırlar, eczacı tarafından kontrol edildikten sonra banko üzerine çıkartılmasını sağlar,
– İlaç hammadde temininde eczacıya yardımcı olur,
– Eczanede kullanılan her türlü maddenin son kullanma tarihlerini periyodik olarak kontrol eder, eczaneye yeni giren malzemelerin fiyatlarını yasal kar oranını da dikkate alarak eczacı ile birlikte belirler,
– Kontrolü eczacı tarafından yapılan reçetelerin kapsamı içindeki ilaçları banko üzerine çıkartılmasına yardımcı olur,
– Eczaneye ait her türlü faturayı keser, eczane iş ve işlemleri ile ilgili bilgisayar programını ve POS cihazını kullanır,
– Eczanede çalışan yardımcı elemanlar arasında iş bölümü yapar,
– Provizyon sistemine reçetelerin kaydını yapar.
– Reçeteyi kayıt defterine kaydeder.
– Takip edilmesi gereken ilaçlarla ilgili reçetelerin kaydını tutar.
– Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler.
– Eczanenin temizlik, düzen ve intizamından sorumludur.
– Meslekle ilgili toplantı, seminer ve mesleki geliştirme eğitimlerine katılır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– İlaç yapımında kullanılan kimyasal malzemeler,
– Bilgisayar, tartı ve boy ölçüm aleti, hassas terazi, hesap makinesi, ısıtıcılar, laboratuvar araç ve gereçleri, numaratör, soğutucular, tansiyon aleti, kan glikozu ölçüm cihazı, telefon, faks, yazar kasa, POS cihazı

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Eczane hizmetleri teknikeri olmak isteyenlerin;
– Kimya ve biyoloji alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Sorumluluğunu bilen,
– Dikkatli, tertipli ve düzenli,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Eczane hizmetleri teknikerleri genellikle eczanelerde, devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temizdir. İlaçların yapısında bulunan kimyasal maddelerden kaynaklanan koku vardır. Eczanelerde görev yaparken insanlarla sürekli etkileşim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. Ayrıca, 8 hafta (240 saat) bir eczanede staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Kamu ve özel eczanelerde, hastanelerde, medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilirler. Ülkemizde bulunan yaklaşık 24.000 eczane ile ilaç hizmet sektörünün çeşitli noktalarında (kamu ve özel hastane eczaneleri, ilaç ve sağlık ürünleri dağıtım kanalları, ilaç fabrikaları vb) eğitimli yardımcı eleman olarak görev yapabilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisi ile öğrenci yurtlarından faydalanabilirler

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücret kadar olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret artmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?