Eczacı Nedir?

Eczacı Nedir?
Tıbbi ürünleri depolayan, muhafaza eden ve ilaç hazırlayan, tıp doktorları ve diğer sağlık uzmanları tarafından yazılan reçetelere göre verilen ilaçların yan etkileri ve doğru kullanımı hakkında bilgi veren, insan sağlığını en iyi hale getirmeye yönelik ilaçla tedavilerin araştırılmasına, test edilmesine, hazırlanmasına, reçetelenmesine ve izlenmesine katkı sağlayan kişidir.

Görevleri
– Tıp doktorları ve diğer sağlık profesyonellerinin tıbbi ürünler için yazdığı reçeteleri alır, hastaların ilaç kullanım geçmişlerini kontrol eder, ilaçları hazırlamadan önce uygun dozaj, uygulama yöntemleri ve ilaç uyumluluğunu sağlar;
– Reçetedeki ilaçları vermek amacıyla sıvı ilaçlar, merhemler, tozlar, tabletler ve diğer ilaçları hazırlar veya hazırlanışını ve etiketlenmesini denetler;
– İlaç etkileşimleri, uyumsuzluk ve kontrendikasyonları, yan etkileri, doz ve uygun ilaç depolama konuları ile ilgili olarak hekimlere ve hastalara bilgi ve danışmanlık hizmeti verir;
– Bireysel hastaların ilaç tedavisinin kalite ve etkinliği ile belirli ilaç veya tedavilerin etkinliğini planlamak, gözlemlemek, incelemek ve değerlendirmek için diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapar;
– Yasal ve mesleki gereklilikleri yerine getirmek için reçete dosyalarını tutar, uyuşturucular, zehirler ve bağımlılık yapan ilaçlar ile ilgili kayıt düzenler;
– Aşılar, serumlar ve diğer ilaçların bozulmasına karşı önlem alır ve depolar,
– Genel sağlık durumları ile ilgili olarak hastalara danışmanlık yapar, reçetesiz ilaçlar ile teşhis ve tedavi yardımları sağlar;
– Eczacılık teknisyenleri, intörnleri ve eczane yardımcı satış elemanlarının çalışmalarını denetler ve koordine eder,
– Eczacılık, kozmetik ve ilgili kimyasal ürünleri geliştirmek ve iyileştirmek için araştırmalar yürütür;
– Üretim teknikleri ve ilaç içerikleri hakkında kimyacılar, mühendisler ve diğer profesyoneller ile görüşür;
– Belirtilen standartlar çerçevesinde ilaçların kimlik bilgisini, saflık derecesini ve etkisini belirlemek için test ve analiz yapar;
– İlaç ürünlerinin etiketlerini hazırlar, paketler ve tanıtımını yapar;
– Belirli ilaçlar ile ilgili bilgi ve riskleri belirler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler,
– İlaç kontrolünde kullanılan araçlar,
– Çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Eczacı olmak isteyenlerin;
– Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Dikkatli, tertipli ve düzenli,
– Halk sağlığına karşı duyarlı,
– İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Eczacılar genellikle eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuvarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temizdir, ancak ilaç ve kimyasal madde kokusu vardır.

Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları yerleşim yerinde, hazırlanan plan dahilinde, nöbet tutmak zorundadırlar. Nöbet günlerinde eczacıların görev başında olmaları gerekir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eczacılık fakültelerinde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuvarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca kamuya açık bir eczanede veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajı tamamlaması gerekmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Özel ve kamu hastane ve laboratuarlarında,
– İlaç endüstrisine yönelik fabrika ve depolarda,
– Kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar.

Son yıllarda bitkisel asıllı ilaçlara olan talebin artması nedeniyle eczacılara yeni iş alanları doğmuştur. Ayrıca kozmetik maddelerin üretim ve araştırma-geliştirme aşamalarında da görev yapan meslek elemanları vardır. Ülkemizde kamu sektöründe eczacılara olan gereksinim oldukça azalmıştır.

Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. Eczacılar Odasından alınan bilgiye göre mezun olan öğrencilerin % 80’i kendi eczanelerini açmaktadır. Ancak eczane açmak oldukça büyük sermaye gerektirmektedir.

Son yıllarda eczane sayısının artması, özellikle büyük şehirlerde kazançların düşük olmasından dolayı her yıl bir kısım eczane kapanmaktadır. İşletmecilik konusunda kendisini yetiştiren ve yabancı dil bilen mezunların iş bulma olanakları artmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alabilirler. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kurumlarında çalışan eczacılar, sağlık hizmetleri sınıfında görev yaparak bu grubun aldığı zam ve tazminatlardan yararlanabilirler. Kendi eczanelerini açanların kazancı eczanenin bulunduğu semte göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?