Ebe Yardımcısı Nedir?

Ebe Yardımcısı Nedir?
Ebelerin nezaretinde, gebenin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden kişidir.

Görevleri
– Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder,
– Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programıyla annebabalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder,
– Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar,
– Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliğiyle ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
– Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur,
– Doğum sonrası dönemde, anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir,
– Gebenin gerekli hallerde başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder,
– Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir,
– Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yeni doğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder,
– Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder,
– Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır,
– Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Gebelik izleme çizelgeleri
– Tansiyon aleti
– Dinleme aleti
– Derece
– Lavman cihazı (doğumdan önce bağırsakları boşaltmak için)
– Enjektör ve iğneler
– Pamuk
– Eldiven
– Bebek küveti
– Steril gazlıbez
– Maske
– Makas

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
– Ebe yardımcısı olmak isteyenlerin;
– Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Temiz, dikkatli, titiz,
– Tedbirli, tertipli,
– Şefkatli, sabırlı,
– Soğukkanlı, kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Ebe Yardımcıları, resmi veya özel hastanelerde, dispanserlerde, aile sağlığı merkezlerinde, ana çocuk sağlığı ve aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebe Yardımcıları çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup, öğrenci yıl sonunda alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sağlık Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu ve üniversitelere bağlı hastaneler ile özel hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Bu meslekte çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağı bulunmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin iki katı veya daha fazlası olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?