Ebe Nedir?

Ebe Nedir?
Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.

Görevleri
– Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur,
– Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur,
– Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar,
– Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır,
– Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular,
– Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapar,
– Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir,
– Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Gebelik izlem çizelgeleri,
– Tansiyon aleti,
– Dinleme aleti,
– Çocuk kalp sesi dinleme aleti,
– Derece,
– Lavman cihazı (doğumdan önce bağırsakları boşaltmak için),
– Enjektör ve iğneler,
– Pamuk,
– Eldiven,
– Bebek küveti,
– Steril gazlı bez,
– Maske,
– Makas,
– İpek iplik,
– Muşamba ve önlük,
– Havlu,
– Sabun,
– El fırçası,
– Tülbent,
– Tentürdiyot,
– El kantarı
– Eğitim araç ve gereçleri kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Ebe olmak isteyenlerin;
– Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Temiz, dikkatli, titiz,
– Tedbirli, tertipli kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Ebeler, resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi 4 yıldır. Eğitim teorik ve pratik eğitimlerden oluşur, Meslek dersleri: hastane, doğumevi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde uygulamalı olarak yapılır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile bu alanda da iş alanları oldukça genişlemiştir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar.

Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar. Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?