Dökümcü Nedir?

Dökümcü Nedir?
Yüksek fırından gelen sıvı piki (dökme demiri) istenen kalitede çeliğe dönüştürmek için gerekli işlemleri yapan kişidir.

Görevleri
– Ocaktan alınan ergimiş madeni, potalar vasıtasıyla döküm mahalline taşır,
– Potalar üzerindeki cürufu alır,
– Derecelerdeki tutucu yollukları tutuşturur,
– Madeni belli bir yükseklikten belli bir kalınlıkta ve seri olarak kalıba döker,
– Konvektörden çıkan artık maddeleri temizler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Konvektör,
– Pota ve tandişler,
– Kireç, ferro alyaylar, hurda, sıvı pik,
– Döküm kalıpları,
– Gezer pota kumanda tablası,
– Vinç sapanı,
– Ergimiş metal malzemeler,
– Gözlük.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Dökümcü olmak isteyenlerin,
– Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen,
– Alet, makine ve metallerle çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı kimyasal gazlı, tozlu ve nemlidir. Çalışırken alet, malzemelerle ve metallerle uğraşılır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek ile ilgili hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağı olup, genelde erkeklerin çalıştığı bir meslektir. Meslekle ilgili maden cevherinin çıkarıldığı yerlere yakın ve belirli bölgelerde toplanmış durumdadır. Oldukça ağır iş koşulları olması sebebiyle meslek elemanları zor yetişmektedir.

Meslek elemanlarının başlıca çalışma alanları:
– Demir Çelik Sanayii,
– Haddehaneler,
– Dökümhanelerdir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları asgari ücretin 3-4 katı oranında kazanç temin edebilmektedirler. Alınan bu ortalama ücret işyerinin kapasitesine, iş yoğunluğu ve ilgili meslek elemanının iş başarısı ve tecrübesine göre artabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?