Dokümantasyon ve Enformasyon Elemanı Nedir?

Dokümantasyon ve Enformasyon Elemanı Nedir?
Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir.

Görevleri
Kayıtlı bilginin üretimine, erişimine, düzenlenmesine, yeniden biçimlenmesine, yorumlanmasına, yayınlanmasına ve iletilmesine yönelik hizmetleri yürütmek, yönlendirmek amacıyla;
– Bilginin kimliğini oluşturur (ne içerdiği, nerede olduğu ve nasıl ulaşılabileceği)
– Bilgileri konularına göre sınıflar, korur,
– Kütüphaneye veya bilgi merkezine gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları bilgiyi veya dokümanı bulmalarına yardımcı olur,
– Dışarıya ödünç kitap, kaset veya disket verme hizmetlerini yürütür,
– Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ve dokümanları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır,
– Kıymetli dokümanların korunması için önlem alır,
– Bilgi merkezi veya kütüphanedeki dokümanların sayımını yapar,
– Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,
– Abone olunan süreli yayınları izler,
– Yeni yayınları izleyerek bilgi merkezine kazandırmaya çalışır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar
– Kitap
– Televizyon
– Ses kaseti
– Video-video kaset
– Mikrofiş okuma cihazları
– Katalog fişleri ve kartlar
– Fotokopi makinesi
– Mikrofiş okuma cihazları
– Mikrofilm makineleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Dokümantasyon ve enformasyon elemanı olmak isteyenlerin,
– Okumayı seven,
– Analitik düşünebilen (metinler arasındaki bağlantıları kolayca kurabilen)
– Dikkatli, ayrıntı ile uğraşmak ve kapalı ortamlarda çalışmaktan sıkılmayan,
– İnsanlarla iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Dokümantasyon ve enformasyon elemanları kapalı, temiz ve gürültüsüz ortamlarda çalışırlar. Çalışırken hem malzeme (bilgisayar, kitap, disket) hem veriler (kitapların veya bilgi içeren kaynakların numaraları), hem de insanlarla ilgilidirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin 1. yılında; Bilgi ve belge bilimine giriş, bilgi kayıt ortamları ve yönetimi, bilgisayara giriş, bilginin organizasyonu, danışma kaynakları,
2. yılında; Bilginin organizasyonu, bilgi erişim, işletim sistemleri ve ofis programları, bilgi hizmetleri,
3. yılında; Bilginin organizasyonu, araştırma yöntemleri, veri tabanları,sistem analizi, sosyal ve insani bilimlerde bilgiye erişim,
4. yılında dokümantasyon ve enformasyon ile ilgili dersler; bilgisayarda işletim sistemleri ve grafik tabanlı işletim, Bilginin organizasyonu, dizinleme ve öz çıkarma teknikleri, bilgi ağları, halkla ilişkiler ve bilgi pazarlama, dizinleme ve öz çıkarma teknikleri, linguistik gibi zorunlu dersler alırlar.
Son yılda süreli yayınlar, kütüphane otomasyonu, yönetim bilişim sistemleri, kütüphane yönetimi, danışma kaynakları ve kütüphane otomasyonu ile ilgili seçmeli dersler alırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– 20. yüzyılın başında meydana gelen yayın patlaması ve hızla artan bilgi üretimi ile birlikte bilim ve teknolojinin her alanında bilgiye duyulan ihtiyaç da artmıştır.
– Bilgi kaynaklarının basılı formdan her türlü medyaya kadar çeşitlilik göstermesi, özellikle belirtilen alanlarla ilgili araştırmacılar için bilgi kaynağından çok doğrudan kaynağın içerdiği bilgiye erişimi daha önemli hale getirmiştir. Bu nedenle günümüzde yurt içinde ve yurt dışında üretilen her türlü bilginin derlenerek bilgi merkezlerinde kullanıma sunulmasını gerektirmektedir.
– Bu nedenle bilgiye ulaşmanın çok önemli olduğu günümüz dünyasında bu meslek alanında yetişmiş olan kişilere olan ihtiyaç da artmıştır.
– Bu mesleğe sahip olanların kütüphanelerde, ( milli kütüphane, halk kütüphanesi, üniversite ve okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler) arşivlerde dokümantasyon ve bilgi merkezlerinde çalışma imkanları vardır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: – Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına göre değişmek,
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen genel idari hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?