Dokumacı/Endüstriyel Dokumacı Nedir?

Dokumacı/Endüstriyel Dokumacı Nedir?
Endüstriyel Dokumacı, kumaş analizi ve tasarımı yapma, dokuma hazırlık ve dokuma makinelerini kullanarak çeşitli kumaşları üretme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görevleri
– Kumaş analizi ve tasarımı yapar,
– Atkı ve örgü ipliği hazırlar,
– Çözgü ipliklerini hazırlar,
– Tahar planı hazırlar,
– Armür planı hazırlar,
– Kumaş deseni hazırlar,
– Çözgü ipliklerini lamel, gücü ve taraktan geçirir,
– Dokuma makinesini çalıştırır,
– Dokuma kumaş üretimini kalite standartlarına uygun olarak yapar,
– Kumaş hatalarını kontrol eder,
– Makinelerin temizlik, basit bakım ve onarımını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bitkisel, hayvansal ve kimyasal liflerden elde edilmiş iplikler,
– Desen kağıtları,
– Dokuma tezgahı ve makineleri,
– Mekik, Bilgisayarda tasarım yapmaya uygun cad sistemleri,
– Makinelerin bakım ve onarımında, tornavida, pense, çekiç, kontrol kalemi, makas gibi araç ve gereçler kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Dokumacı olmak isteyenlerin;
– El becerisi olan,
– Dikkatli ve titiz,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Detaylara özen gösteren ve güçlü bir belleğe sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bu işi yapan kişiler çalışmalarını kapalı mekanlarda yürütürler. Çalışma ortamı gürültülü ve yeterli havalandırma teşkilatı olmayan işyerleridir. Ortamın gürültülü olması nedeniyle kulaklık takmaları zorunludur. Ortam lifler nedeni ile tozludur.

Çalışma ortamının tozlu olmasından dolayı astım ve alerji problemi olan kişilerin çalışırken maske ve önlük kullanmaları gerekmektedir. İş, genellikle ayakta yürütülmektedir. Çalışma saatleri düzenlidir. Meslek elamanları bağımsız iş yeri açarsa çalışma saatlerini kendileri düzenleyebilirler. Meslek elamanları görevlerini yaparken bireysel çalışabilecekleri gibi ekip halinde de çalışabilirler.

Çalışırken öncelikli olarak makine ve malzemelerle ilgilenmekte olunup, çalışma ortamında meslektaşlarıyla, iplik boyacıları ile aprecilerle, müşterilerle, işyerinde çalışan diğer personelle, Tekstil Teknisyeni, Teknikeri ve Tekstil Mühendisleri ile iletişimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Dokumacılar, dokuma fabrikaları ve atölyelerinde, tekstil-konfeksiyon fabrika ve atölyelerinde, halı üretim fabrikalarında, dokuma, kumaş tasarım büroları ve işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerinde de çalışabilirler. Bu mesleği yapmak isteyenler ülkemizde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek elamanlarının aldıkları ücret, bilgi, beceri, deneyim, çalışma süresi ve işyerinin büyüklüğü gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Dokumacılar genellikle asgari ücret düzeyinde maaşla işe başlamaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?