Dokuma Operatörü Nedir?

Dokuma Operatörü Nedir?
Dokuma sektöründe her türlü dokuma makinesini kullanarak çeşitli kumaşları üreten kişidir

Görevleri
– Dokuma öncesi hazırlıkları yapar,
– Dokuma işlemini başlatır,
– Üretimi takip eder,
– Sorumluluğundaki makinelerin ayarlarını yapar ve takip eder,
– Dokuma örgülerinin çizimini yaparak bilgisayar destekli desen hazırlar.
– Dokuma sürecinde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılır,
– Üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve standartta ürünün elde edilmesini sağlar,
– Beklenmeyen durumlarda, olumsuz durumu amirine bildirir.
– Tekstil alanındaki temel kavramları kullanarak iletişim kurup mesleki yazışmalar yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Anahtar takımı, bilgisayar, çerçeve, çözgü, çözgü takım arabası,
– Dokuma makinesi, düğüm makinesi, düğüm sehpası,
– Fırça, gücü, lamel, levend, makara,
– Makas, metre, maskeleme bandı,
– İplik gerginlik ölçüm aparatı, kişisel koruyucu donanım,
– Kanca, kelepçe, yedek kılavuzu,
– Tarak, tarak çekeceği, taşıyıcı araç,
– Tork anahtarı, tip bindirme aracı, veri yükleme kartı gibi araç ve gereçler kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Dokuma Operatörü olmak isteyenlerin;
– El becerisine sahip,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Dikkatli ve düzenli,
– Programlı çalışmayı seven,
– Hızlı ve doğru karar verebilen,
– Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen,
– Detaylara özen gösteren ve güçlü bir belleğe sahip kişiler olması gereklidir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Dokuma Operatörünün çalışma yerleri kapalı ortamlar olup, gürültülü, gün ışığı almayan (aydınlatılmış) yerlerdir. Çalışma ortamının uygun sıcaklık ve uygun nem oranında olması gerekir. Çalışma ortamında titreşim, toz ve kaygan zemin gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren fiziksel nedenlerden kaynaklanan riskler bulunmaktadır. Bu riskleri önlemek için çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanması gereklidir.

Meslek elamanları görevlerini yaparken bireysel çalışabilecekleri gibi ekip halinde de çalışabilirler. Çalışırken öncelikli olarak makine ve malzemelerle ilgilenmekte olunup, çalışma ortamında meslektaşlarıyla, iplik boyacıları ile aprecilerle, müşterilerle, işyerinde çalışan diğer personelle, Tekstil Teknisyeni, Teknikeri ve Tekstil Mühendisleri ile iletişimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Dokuma operatörleri, dokuma fabrikaları ve atölyelerinde, tekstil-hazır giyim fabrika ve atölyelerinde, halı üretim fabrikalarında, dokuma, kumaş tasarım büroları ve işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerinde de çalışabilirler. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte iş bulma şansı artmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret düzeyinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?