Döküm Teknisyeni Nedir?

Döküm Teknisyeni Nedir?
Dökümü istenen modelleri döküm kalıp kumu içine kalıplayan, metal ve alaşımları ergiterek hazırlanmış kum kalıplara veya metal kalıplar içerisine dökerek istenen şekli veren, döküm sonucu elde edilen parçalar üzerinde oluşan fazla kısımları çeşitli yöntemlerle temizleyerek düzelten kişidir.

Görevleri
Dökümcülük, karmaşık ve ustalık gerektiren bir meslektir. Diğer endüstri dallarında olduğu gibi, istenen parçaların temiz, sağlam, gerekli özelliklerde ve ucuz elde edilmeleri temel amaçtır. Bunun için teknolojik gelişmelerle yeni yöntemler geliştirilmiş ve makineleşmeye gidilmiştir. Meslek elemanları çalıştıkları işyerlerine göre uzmanlaşsalar da genel olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler.
– Kum kalıpları hazırlar ve döküme hazır hale getirir,
– Metal ve alaşımları teknolojik bilgilere göre ergitir,
– Ergitilmiş metali veya alaşımı daha önce hazırlanmış kalıplara döker,
– Dökümü yapılan parçada, fazla kısımları temizler ve işlemeye hazır hale getirir.
– Kalıp kumu ile ilgili deneyleri yapar,
– Dökülen parçaların malzeme muayenelerini yapar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli makine parçaları modelleri,
– Kurutma fırını,Ergitme ocakları,
– Ocak tamir ve bakım araç-gereçleri
– Kalıpçı el ve meydan takımları,
– Kum eleme makinesi,
– Kum hazırlama ve tavlama makineleri,
– Kalıplama makineleri,Maça yapma makineleri,
– Kalıp bozma makineleri,
– Körük, hava kompresörü,
– İş temizleme makineleri,Metal analiz cihazları,
– Kum deneyleri laboratuar araç-gereçleri,Tahribatlı muayene cihazları,
– Tahribatsız muayene cihazları,Ağırlık ölçme aletleri,
– Metal ve alaşımlar,Sıcaklık ölçüm cihazları,Su üfleyicisi,
– Kaldırma ve taşıma donanımı,
– Taşıma potası,Ergitme potası, Maça kumu ve bağlayıcıları-sertleştiricileri
– Kalıp kumu,Kalıplama dereceleri,Basınçlı döküm makineleri,
– Savurma döküm makineleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Döküm teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Dikkatli, temiz ve titiz çalışma alışkanlığına sahip,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın kimseler olmaları gerekir. (kronik bronşit, akciğer tüberkülozu ve kalp rahatsızlıkları olanlar bu meslekte çalışırken zorlanabilirler.)

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Döküm teknisyeni, fabrika ve dökümhaneler gibi sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlarda çalışırlar. Ergimiş metal ile çalışıldığından koruyucu önlemler ve iş güvenliği kurallarına önem verilmelidir. Döküm yapılacak parçaları çizenlerle, modelcilerle ve parçayı işleyenlerle iletişim halinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Döküm teknisyenleri fabrikalarda, dökümhanelerde ve büyük endüstri işletmelerinde çalışabilirler. İş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır. Oldukça karmaşık, yorucu ve ustalık isteyen bir iş olan dökümcülük alanında nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç vardır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları işe ilk başladıklarında asgari ücret düzeyinde gelir elde etmektedirler. Kişilerin başarı durumlarına göre zamanla bu ücret iki veya üç kat artmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?