Döküm Teknikeri Nedir?

Döküm Teknikeri Nedir?
Döküm işletmelerinde; ergitilen metallerin hazırlanmış kalıplara dökülmesini ve istenen şeklin verilmesini, döküm sonucu elde edilen parçalar üzerinde oluşan fazla kısımları çeşitli yöntemlerle temizlettirip kullanılır hale gelmesi ile ilgili işlemleri yürüten kişidir.

Görevleri
– Döküm yolu ile elde edilecek parçanın, kullanılacağı yere göre, hangi metal veya alaşımdan hangi miktarlar kullanılarak yapılması gerektiğine karar verilmesi,
– Kum kalıplarının hazırlanıp döküme hazır hale getirilmesi,
– Döküm parçanın mikro yapısını bilerek mikroskop ile malzeme tayini yapılması,
– Metallerin teknolojik bilgilere göre ergitilmesi veya alaşımların hazırlanması,
– Ergitilmiş metalin veya alaşımın daha önce hazırlanmış kalıplara dökülmesi,
– Dökümü yapılan parçadan, fazla kısımların temizlenmesi ve işlemeye hazır hale getirilmesi,
– Dökülen parçanın analiz hesaplarının tutulması,
– Plak model üretilmesi, ile ilgili işlemleri yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli makine parçaları modelleri,
– Kurutma fırını,
– Ergitme ocakları,
– Püskürtmeli temizleme makineleri,
– Basınçlı hava musluğu,
– Kalıpçı küreği, kaşığı, şiş,
– Kum eleme makinesi,
– Kum hazırlama ve tavlama makineleri,
– Bilgisayar, Mikroskop,
– Kalıplama makineleri, kalıp bozma makineleri,
– Körük, hava kompresörü,
– İş temizleme makineleri,
– Alaşım elementleri,
– Bakır makas,
– Pirometre (metal sıcaklığını ölçer),
– Basınçlı hava muslukları,
– Su üfleyicisi,
– Tandiş ve sürekli döküm makinesi.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Döküm Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Sayılarla akıl yürütebilme gücüne,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– Şekil, çizim ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Fizik ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Fabrika ve dökümhaneler gibi sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma sırasında çok dikkatli olmak gerekir, aksi halde yanma tehlikesi vardır. Döküm teknikerleri döküm yapılacak parçaları çizenlerle, modelcilerle ve parçayı işleyenlerle iletişim halinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. 4 yarıyıl (2 yıl) boyunca teorik ve uygulamalı ders eğitimi yapılır. Bu programda öğrencilerin 1.yılsonunda 8 haftalık, 2.yılsonunda ise 6 hafta endüstriyel staj eğitimi işletmelerde gerçekleştirilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Döküm teknikerleri fabrikalarda, dökümhanelerde, özel sektör veya kamuya ait olan, endüstriyel seri üretim yapan büyük işletmelerde (Demir çelik fabrikaları gibi), küçük ölçekli-orta ölçekli dökümhanelerde, çalışabilecekleri gibi gerekli makine alet ve malzemelere sahip olmak koşuluyla kendi işyerlerini de kurabilirler.

Eskiden erkeklerin çalıştığı döküm dalında kadınlarında çalıştığı görülmektedir. Özellikle izabe denilen dökümcülere alaşım yapma ve ergitme bölümlerinde kadınlar rahatlıkla çalışabilmektedirler. Döküm Teknikerinin iş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe çalışan teknikerler bulundukları derece ve kademeye göre ücret almakta olup, bu ücret ortalama olarak net asgari ücretin 2-3 katı civarındadır. Özel sektörde ücretler işletme politikalarına göre farklı olmakta ve görüşmeye göre belirlenmektedir. Tecrübe ücret belirlenirken önem kazanmaktadır. İlk işe girişte tecrübesiz bir döküm teknikeri asgari ücretten biraz fazla kazanmakta, ücreti; gösterdiği başarıya ve edindiği deneyime bağlı olarak artmaktadır. Ücret asgari ücretin 3-5 katına ulaşabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?