Doğramacı/Ahşap Doğramacı Nedir?

Doğramacı/Ahşap Doğramacı Nedir?
Bina ve inşaatların, sahne ve stüdyoların, gemilerin, kayıkların, uçakların, kamyon karoserlerinin vb. ağaç kısımlarını (kapı, pencere, merdiven, pano, kepenk, ağaç lambri vb.) yapan ve yerine takan kişidir.

Görevleri
– Binaların kapı ve pencere çerçevesi kaplamaları ile lambriler gibi iç ve dış sabit eşyaların hazırlama ve kurma işlerini yapar,
– İnşa ve tamir halinde bulunan gemilerde güverte salonları, kaptan köprüleri, dümen dolapları, tavan pencereleri, korkuluklar, dolaplar ve ranzalar gibi ahşap kısımları inşa eder, kurar ve monte eder,
– Uçağın ahşap kısımlarını inşa, monte ve tamir eder,
– Tiyatro temsilleri ve sinema prodüksiyonları için gerekli ahşap sahne, teçhizat ve eşyayı imal eder, kurar ve tamir eder,
– Ayrıca, maden ocaklarının, yer altı ve yer üstü iskelelerini, ağaç köprü ve rıhtımların doğrama işlerini yapar,
– Yüzeylere tahta kaplama ve lambri yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– İşe uygun kereste,
– Doğramacılıkta kullanılan yarı mamul ve hazır malzemeler,
– Doğrama tezgahı, testere makineleri, planya, kalınlık makinesi, delik makinesi, ağaç torna makinesi, şerit bileme makinesi, planya bıçağı bileme makinesi, şerit kaynak makinesi gibi tezgah ve makineler,
– Çeşitli rendeler, kalem, çizecek, çeşitli gönyeler, kerpeten, tornavida, eğe ve törpüler, çekiçler, metre, biz, takım dolabı, matkap; matkap kolu ve uçları, tokmak, keser, çivi gibi alet ve malzemeleri kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Doğramacı olmak isteyenlerin;
– Göz ve eli eşgüdümle kullanabilen,
– Şekilleri algılayabilen,
– Düzenli, tertipli çalışma, bir işi belli bir sıra ile yapabilme alışkanlığına sahip kimseler olmaları gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Doğramacılar mobilya ve ağaç doğrama atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı talaş tozları, cila kokuları ile yüklüdür. İş genellikle ayakta yapılır. Çalışırken ağır eşya kaldırmak gerekebilir. Doğramacı malzeme ile çalışır ve genellikle beden gücünü kullanır.
Çalışma ortamında;
– Müşterilerle,
– Mühendislerle,
– Meslektaşlarıyla,
– İşyerinde çalışan diğer personelle,
– Kaynakçılarla iletişimde bulunur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Meslek elemanları mobilya ve dekorasyon ile ağaç mamuller işleme fabrikalarında da çalışabilirler.
– Meslekte, genelde iş bulma olanağı yüksektir.
– İnşaat doğramacılığı alanında alüminyum ve plastik doğramacılığın artış göstermesi, iş kapasitesinin biraz azalmasına sebep olmakla birlikte, yine de, ahşap doğramacılığı alanında iş bulma olanakları bulunmaktadır.
– Özellikle, ahşap dekorasyon alanında uzmanlaşarak çalışan kişilerin ücretleri daha yüksek olabilmektedir. İş bulma olanakları bakımından, bu alanda gelişmeler görülmektedir.
– Girişimcilik özelliği olan kişiler, kendi işyerlerini kurarak, kendi adlarına da çalışma olanağı bulabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İşverenle işçinin pazarlığına bağlı olarak ücret belirlenmektedir. Bu ücret net asgari ücretin en az iki katı düzeyindedir. Ayrıca, meslekte kendi işini kurup çalışanların ücretleri daha yüksek olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?