Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri Nedir?

Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri Nedir?
Binalarda atık su, temiz su ve doğalgaz tesisatının resmi ve özel binalara kadar iletilmesi, kömür veya güneş enerjisi ile çalışan ısıtma sistemlerini kuran, bunların bakım ve onarım işlemlerini yapan kişidir.

Görevleri
– Binanın sıhhi tesisat uygulama planını çizer veya çizilen planı inceler,
– Sıhhi tesisat için gerekli malzeme ve elemanı sağlar,
– Sıhhi tesisatın plana uygun olarak binaya yerleştirilmesi ile ilgili işlemlerini yürütür,
– Sıhhi tesisatın kontrolünü, bakımını ve onarımını yapar.
– Gazın şebekeden binalara çelik ve polietilen borularla dağıtımı için hazırlanan
– Doğalgaz tesisatı parçalarının yerine takılması ve testlerin yapılması ile ilgili işlemleri yürütür,
– Bina girişindeki enerji kaynağından tüketim cihazlarına kadar, yapılacak tesisatın projesine uygun şekilde döşenmesine nezaret eder,
– Gaz kaçaklarına karşı önlemler alır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çekiç, kaynak makineleri vb.
– Boru anahtarları,
– Sıhhi tesisat ekleme parçaları,
– Ölçme ve kontrol aletleri,
– Kendir ve diğer sızdırmazlık malzemeleri,
– Diş açma malzemesi,
– Tesisatçı mengenesi,
– El testeresi,
– Boru bükme makinesi,
– Anahtar takımı,
– Eğe, pafta, kılavuz, mengene.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı,
– Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
– Planlanan bir işi uygulayabilme gücüne sahip,
– El becerisi olan, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini binalarda yaparlar. Binalarda ortam tozlu, kirli ve gürültülü olabilir. Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte bazı acil durumlarda gece veya tatil günlerinde çalışmaları gerekebilir. Çalışma sırasında işverenlerle, mühendislerle, teknisyenlerle ve işçilerle iletişim kurmak gerekebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Öğrenciler 30 iş günü staj yapmaktadır

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri;
– Botaş gibi kamu kuruluşlarında,
– Igdaş, Ego, Izdaş gibi belediye gaz şirketlerinde,
– İnşaat şirketlerinin yapı-tesisat gruplarında,
– Gaz tesisatı yapan özel şirketlerde,
– Isıtma sektörlerindeki her türlü kuruluşta görev alabilirler.
– İnşaat malzemesi üreten veya satan kuruluşlarda görev alabilirler,
– Kendi işyerlerini açabilirler.
Teknoloji geliştikçe insanlar rahat konutlarda yaşama olanağı elde etmektedirler. İnşaat sektörü varlığını sürdürdükçe sıhhi tesisat teknikerlerine duyulan ihtiyaç da devam edecektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca sağlanan kredi ve yurt olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu, özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs imkânlarından da faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Doğalgaz ve tesisat teknikerleri başlangıçta asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret almaktadırlar. Gazlı ortamlarda ve saha çalışmalarında bu miktar artmaktadır. Kendi işyerini açanlar ise yaptığı işin miktarına göre kazanç elde ederler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?