Doğalgaz Tesisatçısı Nedir?

Doğalgaz Tesisatçısı Nedir?
Doğalgaz tesisatının bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kalorifer kazanı vb.) kadar, projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve sistemi kurup, testini yaparak ilgili gaz şirketinin kontrol elemanlarının nezaretinde tesisatı işletmeye açan kişidir.

Görevleri
– Binada kurulacak olan doğalgaz sisteminin plan ve şemasını okur,
– Kolon tesisatı için binada uygun yeri seçer,
– Bina girişinden tüketim cihazlarına kadar boruları keser, büker, bakır boruları lehimle, çelik boruları kaynakla veya ekleme parçaları ile birbirine ekler ve gereken boylarda hazırlar,
– Plan ve şemaya göre boruların geçeceği delikleri hazırlar,
– Boruları yerleştirir,
– Doğalgaz tüketim cihazının binanın neresine yerleştirileceğine karar verir,
– Doğalgaz sayacının yerini tespit eder,
– Sistemi çalıştırır, gaz tesisatlarına ve bacalara kontrol testleri yapar,
– Gaz kaçaklarına karşı önlemler alır,
– Arıza olduğunda onarır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Makineler:
– Kaynak makinesi,
– Matkap tezgahı,
– Sütunlu zımpara taşı tezgahı,
– Hidrolik demir testere tezgahı,
– Demir daire testere tezgahı,
– Bakır boru işleme ekipmanları,
– Lehim ekipmanı,
– El breyzi,
– Sac bükme,
– Kenet makinesi,
– Rulo makinesi vb.
Malzemeler:
– Çelik, demir, bakır borular,
– Bağlantı parçaları,
– Hortumlar,
– Sızdırmazlık malzemeleri (macunlar, ketenler, özel dolgu malzemeleri),
– Gaz dedaktörü,
– Regülatörler,
– Sayaç,
El Aletleri:
– Ayaklı ve tezgah boru mengenesi, tesviyeci mengenesi,
– Eğeler, keskiler, gönyeler,
– Somun anahtarı, tornavida,
– Tenekeci makası,
– Kol testere, metre,
– Çelik cetvel,
– Su terazisi,
– Tebeşir,
– Kurşun kalem, not defteri vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Doğalgaz tesisatçısı olmak isteyenlerin;
– El becerisi olan,
– Dikkatli, sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Doğalgaz tesisatçıları, binalar, kazan daireleri gibi kapalı yerlerde, bazen açık havada, genellikle ayakta çalışırlar. Doğalgazın patlayıcı ve zehirleyici özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Çalışma alanı gelişen bir meslektir. Doğalgaz projesinin büyük şehirlerde tüm semtlere ve diğer illere yaygınlaştırılması mesleğin çalışma alanını genişletmektedir. Toplu ısınmada bireysel ısınmaya geçiş, kat kaloriferlerinin yaygınlaştırılması bu alanda eleman ihtiyacını daha da artıracaktır. Meslek elemanları, doğalgaz tesisatı döşeyen işyerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerini açma imkanları da vardır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Doğalgaz tesisatçıları, işe ilk başladıklarında kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde asgari ücretin 2 katı, özel sektör kurum ve kuruluşlarda ise asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık ücret alabilmektedirler. Tecrübeleri, işteki pozisyonları ve işletmelerin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?