Doğalgaz Tesisat Teknisyeni Nedir?

Doğalgaz Tesisat Teknisyeni Nedir?
Doğalgaz tesisatının, bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kombi, kalorifer kazanı vb.) kadar projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve kullanıma hazır hale getiren kişidir.

Görevleri
– Doğalgaz çalışmalarında teknik emniyet tedbirlerini alır,
– Kurulacak olan doğalgaz sisteminin plan ve şemalarını okur,
– Regülatörlerin montaj işlerinde karşılaşılan problemleri çözer,
– Polietilen boruların kaynak döşemesini yapar,
– Çelik hat boru kaynağını, kontrolünü, döşemesini yapar,
– Çelik hat borularının korozyona karşı korunması için gerekli önlemleri alır,
– Döşenmiş gaz borularının test işlemleri ile devreye alınmasında; ön hazırlık çalışmalarını yapar, teknik emniyetle ilgilenir,
– Doğalgaz sayaçlarının; periyodik kontrollerini, okunmasını ve bakımını yapar,
– Kontrolsüz gaz çıkışları ve yangınlarına karşı arızanın onarımını yapar ve rapor eder,
– Doğalgazın binaya nasıl ve nereden alınacağını tayin eder ve karar verir,
– Yapıların iç dağıtım şebekesini oluşturur ve gaz borularını tekniğine uygun döşer,
– Yaptığı gaz tesisatını test ederek kaçaklarını giderir,
– Baca çekiş testlerini yapar,
– Havalandırma menfez ve kanallarının yerlerini belirler ve monte eder,
– Kazan dairelerinde gaz boruları ile gaz yolu armatürlerinin nasıl döşenmesi gerektiğini tasarlar ve yapar,
– Doğalgazla çalışan kazanların işletilmesini ve bakımını yapar,
– Doğalgaz tüketim cihazlarına ait elektrik devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar,
– Baca gazı ölçüm cihazlarını kullanarak yanma sonucu meydana gelen ürünleri ölçer ve cihaz alev ayarlarını yapar,
– Doğalgaz tüketim (yakıcı) cihazların montajını fonksiyon şemasına göre bakım ve onarımını yapar,
– Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Elektrik kaynak makinesi,
– Matkap tezgahı,
– Hidrolik demir testere tezgahı,
– Sütunlu zımpara taşı tezgahı,
– Bakır boru işleme takımı,
– Lehim takımı,
– Çelik boru bükme makinesi,
– El breyzi,
– Kenet makinesi,
– Rulo makinesi,
– Demir, kurşun ve bakır borular,
– Elektrik el breyzi,
– Oksijen-asetilen takımı,
– Gaz kaçak arayıcısı,
– Gaz basınç regülatörleri,
– Gaz sayaçları,
– Sızdırmazlık malzemeleri (macun, keten, özel dolgu malzemeleri),
– Ayaklı ve tezgah boru mengenesi, tesviyeci mengenesi,
– Eğeler, keskiler, gönyeler,
– Tenekeci makası,
– Su terazisi,
– Boru anahtarları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Doğalgaz Tesisat Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– El becerisi olan,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri; binalar, kazan daireleri gibi kapalı ortamlarda bazen, açık havada ve ayakta çalışmak durumundadırlar. Çalışma ortamı genellikle tozlu ve gürültülüdür. Doğalgazın patlayıcı ve zehirleyici özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri, doğalgaz sektöründe üretim yapan fabrikaların teknik servislerinde çalışabilecekleri gibi bu sektörde hizmet veren özel firmaların doğalgaz tesisatı döşeme ve servis bölümlerinde de çalışabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini açma imkanına da sahiptirler.

Çalışma alanı yeni ve genişleyen bir meslektir. Doğalgaz projesinin büyük şehirlerde tüm semtlerde ve diğer illere yaygınlaştırılması mesleğin çalışma alanını genişletmektedir. Toplu ısınmadan bireysel ısınmaya geçiş, kat kaloriferlerinin yaygınlaştırılması, bu alanda eleman ihtiyacını daha da artıracaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri işe yeni başlamaları halinde asgari ücret düzeyinde yada 2 katı oranında gelir elde ederler. Ancak kazanılan bilgi birikimi ve edinilen deneyime paralel olarak asgari ücretin 3-4 katı kadar ücret alabilmeleri de söz konusudur. Tecrübeleri, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre ücrette değişiklik olabilmektedir. Kendi işyerlerini açmaları halinde de asgari ücretin en az 4-5 katı kadar kazanç elde edebilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?