Diyaliz Teknikeri Nedir?

Diyaliz Teknikeri Nedir?
Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görevleri
– Diyaliz teknikeri, doktorların direktifleri doğrultusunda, diyaliz makinesine bağlanması gereken hastalarla ilgilenir,
– Hastaların günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine bağlanmasını takip eder,
– Makinenin bakımını yaparlar, kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar,
– Diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur,
– Böbrekle ilgili hastalıklarda diyet yapmak önemli olduğu için, bu konularda hastayı bilgilendirir,
– Hasta yakınlarına bilgi verir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Hemo diyaliz makinesi,
– Periton Diyaliz setleri,
– Hemo diyaliz setleri,
– Fistül iğneleri,
– Tansiyon aleti,
– Enjektörler,
– Tamponlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Diyaliz teknikeri olmak isteyenlerin;
– İnsanlarla iletişim kurmayı seven,
– Mekanik aletlere karşı ilgi duyan,
– Dikkatli ve araştırıcı,
– Mesleği alanındaki gelişmeleri, güncel yayınları, bilimsel yayınları takip eden, kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Diyaliz teknikerleri, hastanelerin diyaliz ünitelerinde görev alırlar. Çalışmalarını genellikle ayakta yürütürler. Kişi çalışırken, hastalarla ve yakınlarıyla, doktorlarla, hemşirelerle, meslektaşlarıyla ve diğer teknisyenlerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Öğrenciler II. ve IV. Yarıyıl sonunda 20 iş günü yaz stajı yapmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Diyaliz teknikerleri, özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde, diyaliz ünitelerinde çalışabilirler. Günümüzde böbrek hastalarının ihtiyacına cevap verebilecek sayıda diyaliz ünitelerinin olmamasına rağmen bu ünitelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak diyaliz teknikerliğine olan ihtiyaç da artacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan diyaliz teknikerleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununca belirlenen tarifelere göre ücret alırlar. Ayrıca hastane döner sermayesinden gelir elde edebilirler. Özel sektörde çalışanlar ise işverenlerle aralarında yaptıkları anlaşmaya göre ücret alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?