Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Nedir?

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Nedir?
Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir.

Görevleri
– Dış ticaret işlemleri ve mevzuatı araştırır,
– Defter ve belgeleri temin ederek tasdik ettirir,
– Vergi dairesi, belediye, sosyal güvenlik ve diğer kurumlarla ilgili işlemleri yapar,
– Dış ticaret temel belgelerini düzenler,
– Dış ticaret bağlantıları ile ilgili işlemleri yapar,
– Gümrük işlemlerini yapar,
– İlgili bakanlıklarda dış ticaret ile ilgili işlemleri yapar
– Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerini tespit eder
– Sigorta ve kambiyo işlemleri yapar,
– Tek düzen muhasebe sistemini kullanır,
– Dış ticaret işlemlerini kayıt eder,
– Dış ticaret finansman işlemlerini kayıt eder,
– İş yerinde sözel ve telefonla iletişimi sağlar,
– Belge akışını izler,
– Dosyalama, arşivleme ve yazışma yapar,
– İş programı hazırlar ve uygular,
– Bildirimleri ve ödemeleri izler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Kırtasiye malzemeleri, ( kağıt, kalem vb. )
– Bilgisayar,
– Hesap makinesi,
– Diğer büro malzemeleri,
– Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı olmak isteyenlerin;
– Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneği olan,
– Doğru diksiyon ve fonetik bilgisine sahip olma,
– İnsanlarla kolay iletişim kurabilen,
– Problemler karşısında çabuk ve doğru karar verebilen,
– Sayısal yeteneği olan,
– Sosyal bilimlere ilgi duyan,
– Sorumluluk sahibi olan, kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil bilmek, meslekte başarıyı arttıran bir etkendir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı büroda görev yapar. Yapılacak işin özelliğine göre açık alanda da görev alabilir. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, iş yoğunluğuna ve işletmeye bağlı olarak çalışma saatleri değişebilir. Çalışmaları hem büro hizmetleri hem de insan ilişkileri ile ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanlığı önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan, iş bulma olanağı oldukça geniştir. Bu nedenle, nitelikli ve her türlü mesleki yeterliliğe sahip, bilgisayar, yabancı dil bilgisi ile donatılmış Dış Ticaret Ofis Elemanları işveren tarafından talep edilmektedir. Mesleki yabancı dil bilen nitelikli elemanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç, çalışılan iş yerlerinin büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine vb. göre değişmektedir. Kamu sektöründe göreve başlanıldığı takdirde genel lise mezunlarına göre bir üst dereceden ücret alırlar. Özel sektörde, nitelikli elemanlar oldukça yüksek ücretlerle çalışmaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?