Diş Protezcisi Nedir?

Diş Protezcisi Nedir?
Diş Hekiminin kontrolü altında, diş hekimince kendisine verilen ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini tekniğine uygun olarak yapan kişidir.

Görevleri
– Diş hekimince alınan ağız kalıbı üzerine, alçı ile suyu karıştırarak hamur yapar. Hamuru kalıp üzerine yerleştirir ve kaynatarak sertleştirir,
– Alçı kalıptan akriliği çıkarır,
– Dişlerin, kalıba yerleştirilmesinde diş hekimine yardım eder,
– Provadan gelen dişleri mumlayarak, diş eti şeklini verir,
– Dişleri mum kalıbın yerine plastik kalıba geçirir (mufta safhası),
– Kalıptan çıktıktan sonra, tesviye (fazlalıkların alınması) işlemini yapar,
– Protez cilası yapar,
– Kırılan protezleri tamir eder,
– Kron köprü yapar,
– Çarpık dişlerin düzeltilmesi için gereken malzemeleri hazırlar (bağlama kanalları),
– Kullandığı aletlerin bakımını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Elektriksiz el aletleri (pense çeşitleri, makas, testere vb.),
– Elektrikli aletler ve makineler,
– Kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımları, alçı, mum, porselen tozları, cila, plastik vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Diş protezcisi olmak isteyenlerin;
– El ve gözünü eşgüdümle kullanabilen,
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılama yeteneği olan,
– Renk algısına,
– Estetik görüşe sahip olmaları,
– Kimyasal maddelere ve toza karşı alerjisi olmaması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Diş protezcileri, diş atölyelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamında kimyasal maddelerle, alçı ve porselenle çalışıldığından aşırı toz ve koku vardır. Birinci derecede malzeme ve aletlerle çalışırlar. Zaman zaman diş hekimleri, diş teknisyenleri ile etkileşim halindedirler. Çalışmasını haftanın her günü tam zamanlı olarak yürütür. Hafta sonu çalışması da söz konusu olabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Diş protezciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Bu merkezlerde teorik eğitim, işyerlerinde ise uygulamalı eğitim verilmektedir.

Çırak öğrenciler teorik eğitimde Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, İş Güvenliği, Meslek Resmi, Meslek Bilgisi, Maniplasyon, Malzeme Alet Bilgisi gibi meslek dersleri alırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Çalışma alanları, diş laboratuarları, özel diş klinikleri ve hastanelerdir. Meslekte iş bulma olanağı fazladır. Usta unvanını alanlar kendi adlarına işyeri açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Kamu kesiminde çalışanlar, asgari ücretin, yaklaşık olarak 2-3 katı tutarında ücret almaktadır, Özel işyerlerinde çalışanların ücreti ise, işyerinin yapısı elemanın beceri ve deneyimine göre değişiklik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?