Dış Mekan Bitki Yetiştiricisi Nedir?

Dış Mekan Bitki Yetiştiricisi Nedir?
Dış mekân bitki yetiştiricisi; ziraat mühendisinin hazırladığı plan dahilinde dış mekân bitkilerinin üretimi, dikimi, bakımı ve kültürel işlemlerinin yapan kişidir.

Görevleri
– Tohumdan fide/fidan üretimi yapar,
– Çelikle fide/fidan üretimi yapar,
– Aşılı fidan üretimi yapar,
– Ayırmayla fide/fidan üretimi yapar,
– Daldırmayla fidan üretimi yapar,
– Dikim hazırlığı ve dikim yapar,
– Bitkilerin kültürel bakımını gerçekleştirir,
– Budama yapar,
– Fide/fidanları sökerek pazara hazırlar,
– Alet-donanıma bakım yapar,
– Meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Budama makası, Önlük
– Silikon makinesi, rabant makinesi
– Bıçak, maket bıçağı,
– Eldiven,
– Kova,
– Tel zımba,
– Süpürge, kürek, çöp kovası,
– Alüminyum folyo,
– Ambalaj ipi, Bahçe makası,
– Kürek, Çapa,
– İlaçlama ekipmanları,
– Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Dış mekân bitki yetiştiricisi olmak isteyenlerin;
– Fen, matematik ve kimyada başarılı,
– Doğaya ve botaniğe ilgi duyan,
– Açık ve kapalı alanda çalışmaktan hoşlanan,
– Estetik görüş sahibi,
– Sabırlı, dikkatli ve titiz çalışmayı seven,
– El becerisi gelişmiş,
– Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
– Sorumluluk sahibi olmak

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Dış mekân bitki yetiştiricisi; açık havada, bahçede çalışılır. Bu nedenle açık havada görülen doğa olaylarına maruz kalabilmektedir. Açık alanlarda çalışanlar genellikle her türlü iklim şartlarında çalışma durumunda olacaklarından, bünyeleri bu çalışma ortamına uygun olmalıdır.

Dış mekân bitki yetiştiricisi; toprak işleme, üretim, bakım ve hasat aşamalarında çalışırlar. Çalışma ortamları sıcak, soğuk, tozlu, ıslak ve çamurlu olabilir. Çalışırken diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:
– Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.
– Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.
– Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Dış mekân bitki yetiştiricisi; çiçekçi dükkânları, çevre düzenleme firmaları, Belediyelerde, otel bahçe düzenlemelerinde, meyve ve sebze bahçeleri, Fidanlıklar vb. yerlerde çalışabilirler. Ayrıca kendi iş yerlerini de açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç meslek mensuplarının tecrübesine göre asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra, çiçek düzenleyicilerinin eğitim sonrası kazançları çalışılan işyerinin büyüklüğüne, kişinin tecrübesine ve işteki başarısına göre de değişiklik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?