Diş Hekimi Nedir?

Diş Hekimi Nedir?
Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili kişidir.

Görevleri
– Hastanın şikayetlerini dinleyip, ağız ve dişleri muayene eder,
– Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,
– Tedavisi mümkün olan dişlerin çürük kısmını temizler, dolgu yaparak tedavi yapar ve dişin yüksekliğini kontrol eder,
– Tedavisi mümkün olmayan dişleri uyuşturarak ağızdan uzaklaştırır,
– Reçete yazar,
– Eksik dişlerin yerini yenileri ile tamamlar,
– Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,
– Ağız içi ve dışı, diş, dişeti ve çeneleri ilgilendiren cerrahi işlemleri yapar,
– Diş ve çenelerin gerek kendi aralarında ve gerekse birbirleriyle ilişkilerindeki uyumsuzluk ve bozuklukları giderir,
– Ağız ve diş hastalıklarını önlemek için koruyucu tedaviler yapar,
– İnsanlara, ağız sağlığı, temizliği ve ağız bakımı konularında bilgi verir, tavsiyelerde bulunur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Diş Hekimi Koltuğu,
– Diş Ünitesi,
– Yüksek ve Düşük Devirli Turlar,
– Diş Hekimliği Röntgen Cihazları,
– Diş Temizleme Aletleri,
– Diş ve Dişeti Hastalıklarının Teşhis ve Tedavilerinde Kullanılan Çeşitli El Aletleri ve Tıbbi Cihazları,
– Diş ve Dişeti Cerrahisinde Kullanılan Çeşitli Aletler,
– Ölçü Maddeleri,
– Dolgu Maddeleri,
– Sterilizasyon Cihazları,
– Anestezi Alet ve İlaçları,
– Acil Tıbbi Müdahale Alet ve İlaçları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Diş Hekimi olmak isteyenlerin;
– Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– El becerisi olan,
– Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Üç boyutlu görebilme becerisine sahip,
– Renk algısı ve iletişim kurma becerisi olan,
– Yaratıcı,
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
– İnsanlarla uğraşmaktan sıkılmayan, insanları anlayabilen,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
– Estetik anlayışı yüksek kimseler olmaları gerekir.
Diş hekimliği mesleği bedenen efor gerektirmekte olup, çeşitli meslek hastalıklarına yakalanma riski de vardır.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Bazı hastaların ağızları rahatsız edici derecede kokabilir. Diş hekimleri genellikle ayakta çalışırlar. Çalışırken hastalar ve hasta sahipleri ile sürekli etkileşim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Diş hekimliği eğitimi temel bilimler eğitimi ile birlikte 5 yıllık bir süreyi kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde eğitim süresi 6 yıldır. Beş yıllık eğitim boyunca öğrenciler hem teorik, hem de pratik açıdan yetiştirilir. Diş hekimliğinde beceri kazanmak önemli olduğundan, eğitimde uygulamaya ağırlık verilmektedir.
Eğitim genel olarak iki bölüme ayrılabilir:
I. Öğrencilerin kliniğe hazırlanması için ilk üç yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi eğitim ve bunların uygulamaları yapılmaktadır. Temel Diş hekimliği eğitiminde, öğrencilere temel fen bilimleri dersleri ile hekimlik nosyonunu almaları için temel tıp dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra el becerilerini geliştirecek ve ağız-diş morfolojisini uygulayarak öğrenecekleri dersleri de alırlar. Eğitimin son üç yılında ise mesleki ağırlıklı teorik dersler ve pratik uygulamalar ağırlık kazanmaktadır.
II. Klinik çalışmasına 4. sınıftan itibaren başlanmakta ve 5. Sınıfta ilk uygulamalar entegre staj şeklinde sürdürülmektedir.
5. Sınıf Stajları: Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Cerrahi; en az 6 hafta, Protez; en az 6 hafta, Tedavi; en az 6 hafta, Periodontoloji; en az 3 hafta, Ortodonti; en az 3 hafta, Pedodonti; en az 3 hafta, Oral Diagnoz ve Radyoloji; en az 3 hafta Anabilim ve Bilim Dallarında yapılır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Diş hekimleri, kendi başlarına icra edilen bir mesleğin mensuplarıdırlar. Bağımsız çalışmak isteyen kişiler için ideal bir meslektir.

Diş Hekimlerinden;
– Serbest çalışmak isteyenler; Muayenehanelerde, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında,
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmak isteyenler; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Diş Hekimliği Fakültelerinde, Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında,
– Para Medikal Alanlarda çalışmak isteyenler ise Ağız ve diş sağlığı bakım ürünleri üreten, pazarlayan ticari kuruluşlarda, diş hekimliği alet, cihaz ve malzeme üreten pazarlayan ticari kuruluşlarda çalışabilirler.

Ülkemizde halen diş hekimliği hizmetlerinin %70’e yakın kısmı serbest çalışanlar tarafından, %30’u ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar tarafından karşılanmaktadır. Diş hekimliği teknolojisi çok büyük bir oranda dışa bağımlı olduğu için muayenehane açma maliyetleri oldukça yüksektir. Bu yüzden muayenehane açmayı düşünen bir diş hekiminin belirli bir sermayeye sahip olması gerekmektedir. Standartlara uygun bir muayenehane kurulması asgari ücretin 4 katı başlayarak bunun birkaç katına kadar çıkabilmektedir.

Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ile ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş Hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenci kredilerinden faydalanabilir. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Odalarının ilgili mevzuatı ile belirlenmiş koşullara uygun diş hekimliği fakültesi öğrencilerine burs verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yeterli başarı gösterdikleri ve bazı şartları taşıdıklarında çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların karşılıklı veya karşılıksız burslarından yararlanma olanağına sahiptirler.

Diş hekimliği eğitiminin diğer meslek eğitimlerinden en önemli farkı pratik eğitimde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin bir kısmının öğrenci tarafından sağlanmasıdır. Diğer fakülte öğrencilerine kıyasla çok daha fazla masraf gerektiren bir eğitimdir.

Eğitim Sonrası: Diş hekimlerinin aylık ortalama gelirleri büyük değişiklikler göstermektedir. Aylık net kazançları asgari ücretin 5 katından başlayarak bunun birkaç katına kadar çıkabilmektedir. Son yıllarda yaşanılan ekonomik kriz nedeni ile halkın satın alma gücü düştüğünden halk özel diş hekimliği hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Özellikle diş hekimlerinin yoğun olduğu büyük şehirlerde serbest çalışan diş hekimlerinin kazançları düşmektedir.

Diş hekimi olmayan yada diş hekimi başına düşen nüfusun çok olduğu yerlerde mesleğini yapan diş hekimlerinin kazancı ortalama kazancın üzerindedir. Bu meslekte kamu kuruluşlarında çalışanlar asgari ücretin 4 katı civarında ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanlar asgari ücretin 10-12 katı civarında kazanç sağlayabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?