Dil ve Konuşma Terapisti Nedir?

Dil ve Konuşma Terapisti Nedir?
Dil ve konuşma terapisti, bireylerde gözlenen iletişim, ses, konuşma, dil ve yutma bozukluklarının önlenmesi, tanısı, değerlendirilmesi ve müdahalesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından belirli hastalık teşhisi konmuş bireylerde yutkunma, ses, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan kişidir.

Görevleri
– İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev alır,
– Dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirme sürecinde ilgili uzmanlarla ekip çalışması yapar, yönlendirir ve takip eder,
– Toplumda ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapar,
– İlgili uzman hekim tarafından yönlendirilen ve dil konuşma, ses ve yutma patolojisi olan hastaların, kendi alanıyla ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapar ve uygular,
– Bu tip bozuklukları olan bireylerin ailelerine bozuklukları önleme ve bozukluğu olan bireylerin rehabilitasyonu ile ilgili konularda danışmanlık yapar.
– Bilgisayar destekli konuşma cihazları, sesle ilgili protezler ve benzeri konuşma aparatları, ses üretim cihazları, iletişim panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici ve jest, işaret dili gibi konularda hastaya eğitim verir,
– Kişiye özel eğitim programları hazırlanmasında ve uygulanmasında görev alır,
– Bu alanda çalışacak yardımcı personel yetiştirme ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev alır,
– Bozuklukların işlevsel değerlendirilmesinde ve terapisinde eğitimini aldığı cihaz ve araçları kullanarak dil ve konuşma fonksiyonlarının klinik değerlendirmesini yapar,
– Hastanın terapi sürecinde gelişimini ve terapiden sağladığı faydayı belgeler, takip etmek için kayıt tutar, terapi süreci boyunca değerlendirme yapmak amacıyla veri toplar.
– Terapi sürecinin faydaları ve kaydedilen gelişmeyle ilgili sonuçları hasta ve yakınlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır. Sonuçlara uygun olarak tedavi terapi planını geliştirir ve değiştirir,
– Disleksi ve diğer sembolik disfonksiyonlar(Örn: yazı yazmada güçlük) Hipernazalite ve hiponazalite (Örn: burundan fazla hava kaçışı) Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları (Örn gecikmiş konuşma veya peltek konuşma) Skolasatik becerilerde özel gelişimsel ve kazanılmış bozukluklar(Örn:okuma ve yazmada güçlükler) Kekemelik Hızlı konuşma gibi durumlarda terapi ve rehabilitasyon yapar

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Nöromüsküler elektriksel uyarım değerlendirme ve terapi cihazları (vitalstim, vokastim vb)
– Dil konuşma ve bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde ve rahabilitasyonunda kullanılan aletsel cihazlar,( göz izleme, olay ilişkili potansiyeller vb. ekipmanlar)
– Ağız çevresi ve fonksiyonlarını değerlendirme ve terapi ekipmanları
– Palatograf/Elektropaltograf)
– Aerodinamik ölçüm cihaz ve programları(nazometre vb)
– Ses protezi ekipmanları
– Alternatif ve destekleyici iletişim sistem ve cihazları (konuşma paratları, iletişim panoları vb.)
– Test bataryaları, kitaplar; oyun ve oyuncaklar
– Mesleğe yönelik gelişen teknolojiye bağlı alet cihaz ve ekipman
– Bilgisayar destekli çeşitli akustik ses ve konuşma analizi cihaz ve programları(laringograf, elektroglottograf vb.)
– Konuşma, ses ve yutma fonksiyonlarının işlevsel değerlendirilmesinde kullanılan ses ve görüntü kayıt eder geri bildirim terapi cihazları (Videolarengostroboskop, Videofloroskop, artikülograf, artikülasyon ultrasonu)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Dil ve Konuşma Terapisti olmak isteyenlerin;
– Yardımsever, güler yüzlü, hoşgörülü, sorumluluk sahibi,
– Empati kurabilen ve ikna kabiliyeti yüksek,
– Görsel ve işitsel yeteneği güçlü,
– İşitme kaybı olmayan,
– Dikkat düzeyi yüksek, ayrıntıları algılayabilen,
– Analitik düşünebilen,
– Dil ve konuşma bozukluğu olmayan,
– Sözlü ifade gücü yüksek,
– Yönergeleri izleyip uygulayabilen,
– Fizik, dil ve dil ile ilgili alanlara ilgili,
– Teknolojik gelişmeleri takip eden,
– İşbirliği içinde çalışmayı seven, rutin işlerde uzun süre çalışabilen, kişiler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı kamu, üniversite ve özel hastaneler, özel eğitim kurumları, özel klinikler olup, akademik personel, rehberlik ve araştırma merkezleri olup, genellikle iyi aydınlatılmış ve kapalı alanda çalışılır.

Terapi gören hastaların haricinde hasta yakınları, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları, nöroloji, çocuk nörolojisi, odyoloji, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, pediatri, fizik tedavi, çocuk ruh sağlığı uzmanları, ortodonti, ergoterapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, radyoloji uzmanları, beyin cerrahisi, psikolog / psikiyatrist, özel eğitim öğretmeni ve hemşireler ile iletişim halinde olmaları gerekir. Yutma bozukluklarının tanı ve takibi sırasında radyasyona maruz kalınabilir. Tam gün ve günlük çalışma gerektirir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Bazı üniversitelerde isteğe bağlı, bazılarında zorunlu 1 yıl yabancı dil hazırlık okunması gerekmektedir.
– Programdaki derslerin %75 i zorunlu, %25 i seçmeli derslerden oluşur.
– Programın içeriği teorik ve klinik uygulama derslerinden oluşur.
– Dönem içi ve yaz stajları bulunmaktadır. Staj süreleri üniversitelere göre değişmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Dil ve Konuşma Terapistleri; temel sağlık hizmeti veren kamu hastaneleri ve özel hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapabilirler, kendi özel kliniklerini açabilirler. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Alanda iş bulma imkânı oldukça geniştir. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte işsiz kalma riski azdır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince herhangi bir kazanç olanağı bulunmamaktadır. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkânlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Devlet hastanesinde ve üniversite hastanelerinde çalışacak olan Dil ve Konuşma Terapistlerinin ücretleri, çalışılan hastanenin performans ve döner sermaye gibi özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Ortalama olarak asgari ücretin 2,5 katı kadar maaş alabilirler. Kendi adına bağımsız çalışanlar bilgi ve yeteneklerinin ölçüsünde gelirleri daha yüksek olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?