Deri Teknolojisi Teknikeri Nedir?

Deri Teknolojisi Teknikeri Nedir?
Ham deri veya kürkün, çeşitli işlemlerle kullanıma hazır hale getirilmesinde deri ve lif teknoloğu ile deri işlemecileri arasında görev yapan kişidir.

Görevleri
Deri ve lif teknoloğu tarafından hazırlanan plana göre, işlenecek derinin seçimi, temizlenmesi, kimyasal eriyikler içinde bekletilerek tabaklanması, kurutulup gerdirilmesi ve boyanması işlemlerinde,
– Görev alacak kişileri ve çalışma sürelerini belirler,
– Her aşamada yapılan işin kalitesini kontrol eder,
– Sorun çıktığında yetkililere bildirir ve çözümüne katkıda bulunur,
– Ürünün maliyetini hesaplar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Deri işleme ve uygulamasında kullanılan otomatik makineler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Deri teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin;
– Biyoloji (Anatomi) ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Kötü kokulu ve nemli ortamdan rahatsız olmayan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Deri teknolojisi teknikerleri deri işlenen fabrika ve atölyelerde, tabakhanelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı kokulu, kirli ve ıslaktır. İş genellikle ayakta yapılır. Zaman zaman büroda da çalışırlar. Çalışırken mühendislerle ve işçilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Deri teknolojisi teknikerliği eğitimi, 1 ve 2. sınıflarda 3’er aylık staj kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu meslekte çalışma olanakları oldukça geniştir. Bu alanda eğitimli insan sayısı az olduğundan bu eğitimi alanlar kolayca ve yüksek ücretle iş bulabilmektedirler. Ancak son bir kaç yılda Türkiye’nin dış pazar payının küçülmesi bu sektörü olumsuz etkilemiş olmasına karşın bunun geçici olduğu düşünülmektedir. Meslek mensupları özel ve kamu işletmelerinde iş bulabilmektedirler. Özellikle İzmir ve istanbul deri sanayiinin gelişmiş olduğu illerimizdir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresi içinde yapılan staj dönemlerinde staj yapılan kuruluşlarda, yasaların belirlediği ücret alınmakla birlikte işverenler daha fazla ücret de ödemektedirler. Bu süre içinde sigortaları yapılmaktadır. Ayrıca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Dericilik sektöründe işçi ücretleri oldukça yüksektir. Mesleki eğitimini tamamlayanlar, tecrübe, çalışma yılı ve pozisyonlarına bağlı olarak asgari ücretin 4-10 katı ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?