Deri İşleme Teknisyeni Nedir?

Deri İşleme Teknisyeni Nedir?
Kendi başına ve belli bir süre içerisinde; deri sektöründe çalıştığı işletmede, iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, çözelti hazırlayabilen, kimyasalların deriye etkilerini saptayabilen, deride pikle ve tabaklama yapabilen, finisaj işlemlerini ve derinin kalite kontrol analizlerini yapabilen, kimyasal atıkları depolayabilme bilgi ve becerisine sahip deri mühendislerinin, kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan nitelikli kişidir.

Görevleri
Deri Mühendisi tarafından hazırlanan üretim planına göre;
– Deri mühendisi direktifleri doğrultusunda iş organizasyonu yapar,
– İşlenecek deriyi seçer,
– Ham deriyi ıslatır, gerekirse tüy ve kıllarını temizler, derilerde kalan etleri sıyırır, kireç sama ve yağ giderme işlemini yapar,
– Deriye salamura ve tabaklama işlemlerini yapar,
– Sıkma ve traş işlemlerini yapar,
– Deride kalite ayırımı yapar,
– Traşlı derilerin boyama, yağlama ve ikinci tabaklanmasını yapar,
– Deriyi kurutur, istenilen renge boyar, ütüler ve su geçirmezliğini sağlar,
– Deriyi istenilen ölçülerde keserek satışa hazır hale getirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Programın uygulanabilmesi için Dericilik Alanı standart donanımları;
– Deri işleme dolapları
– Etleme makinesi
– Sepileme sonrası sıkma – yarma – tıraş makineleri
– Boyama sonrası açkı – sıkma ve vakum makinesi
– Kurutma sistemi
– Mekanik yumuşatma makinesi
– Zımpara ve polisaj makineleri
– Boyama makineleri (rolle – gotte, otomatik pistole v.b)
– Ütüleme makinesi
– Desi makinesi
– Deri analiz cihazları,
– Yağ alma makinesi (küçükbaş hayvan derileri için)
– Tarama – kırkma – yumuşatma makinesi
– Pervaneli tekne, Kompresör,
– Kimyasallar
– Kesici aletler
– Eldiven – önlük – çizme – maske

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Deri İşleme Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Yaratıcı,
– Tasarım yeteneği olan,
– Ekip içinde çalışabilen,
– Sistemli düşünebilen,
– Kayıt tutma yeteneğine sahip,
– Kokudan rahatsız olmayan,
– Gürültüden rahatsızlık duymayan,
– Rutubetten, uzun süre ayakta durmaktan rahatsız olmayan,
– Kimyasalların kokusundan ve temasından alerjisi olmayan,
– Kendini yenileyebilen,
– Sabırlı ve dikkatli,
– Renk algısı gelişmiş kimseler olması gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Deri İşleme Teknisyenlerinin çalışma yeri, deri işleyen tabakhane, atölye ve fabrikalardır. Çalışma ortamı kirli, ıslak ve rahatsız edici kokulu ve gürültülüdür. Meslek elemanının çalışması birinci derecede deri ve kimyasal maddelerle ilgilidir. Genellikle ayakta çalışılır.

Islak ve nemli ortamlarda uzun süreli çalışma sonunda romatizmal hastalıklar söz konusu olabilir. Kimyasallara bağlı olan solunum yolu hastalıkları ve işitme eksikliği söz konusu olabilir. Mühendisler, işveren ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Deri İşleme Teknisyenleri; özel sektöre ait deri işleme atölye ve fabrikalarında çalışabilirler. Ekonomik durumuna bağlı olarak kendi işyerini açabileceği gibi özellikle deri işleme sanayinin gelişmiş olduğu istanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Uşak, Niğde, Tekirdağ (Çorlu), Bolu (Gerede) gibi illerde de iş bulma şansına sahiptir. Kalite anlayışının artması, deri konfeksiyon ve deri ürünlerinin sürekli çeşitlenmesi ve dış talebin artması bu alanda yetişmiş elemana olan talebi arttırmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Meslek eğitimini bitiren deri işleme teknisyenlerinden özel sektörde çalışanlar yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar. Kamu sektöründe ise, devlet memurlarına uygulanan maaş sistemi yürürlüktedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında asgari ücretin yaklaşık 2–3 katı civarında ücret almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?