Deniz ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı Nedir?

Deniz ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı Nedir?
Limanlara giren ve çıkan gemi yüklerinin gümrük işlemlerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesi ve denizcilikte çalışan personelin yönetimi alanında deniz işletmeciliği yapan veya deniz işletmecisine yardımcı olan kişidir.

Görevleri
Deniz işletmecisinin gözetimi altında;
– Gemilerin denize elverişliğinin devamı ile ilgili olarak tespit veya talep edilen, eksiklerin giderilmesi için mal ve hizmet satın alır ve gemiye ulaştırılmasını sağlar,
– Gemilerin yola elverişliğini sağlamak amacı ile tespit veya talep edilen yakıt, su ve kumanyayı satın alır ve gemiye ulaştırılmasını sağlar,
– Gemilerin mal, can ve çevre güvenliği ile ilgili tespit veya talep edilen eksik mal ve hizmeti satın alır ve gemiye ulaştırır,
– Gemilerin gemi adamı ile donatılmasında tespit veya talep edilen uygun personeli temin eder, iş sözleşmesi yapar, gemiye ulaştırır ve ayrılan gemi adamını bağlama limanına iade eder,
– Gemilerin denize ve yola elverişliğini onaylayan resmi belgeleri kurumlardan alır, süresi bitenleri yeniler,
– Gemiye ticari amacına uygun kazanç kaynaklarını (yük, yolcu, hizmet) bulur ve gerekli ticari anlaşmaları yapar,
– Geminin yapılan ticari anlaşmalara uygun hizmet vermesi için gereken planlamayı yapar, tedbirler alır ve plana uygun işletilmesini sağlar,
– Geminin ticari amacına uygun olarak yükleme ve tahliye, yolcu bindirme ve indirme hizmetlerini sağlar ve bu işlemlerin gerektirdiği bürokratik işlemleri yapar,
– Geminin güvenli limana giriş ve çıkış işlemleri için gereken izinleri ve hizmetleri satın alır,
– 500 gross tondan daha küçük gemilerde güverte zabiti (kaptan) olarak çalışabilir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Haberleşme cihazları,
– Bilgisayar,
– Lojistik yazılımları,
– Seyir ekipman ve haritaları,
– Yük ve Gemi Evrakları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Matematik ve sosyal bilimlere ilgili,
– Dikkatli ve tedbirli,
– Yabancı dile ilgili,
– İnisiyatif sahibi,
– Hızlı düşünebilen ve doğru karar alabilen,
– Araştırmacı bir kişiliğe sahip ve yeniliklere açık,
– Açık denizlerde çalışmaktan sıkılmayan,
– Sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı, liman sahalarındaki açık alanlar veya kapalı büro ortamlarında çalışır. Mesleğini icra ederken gemi kaptanı, güverte teknikeri, meslektaşları, taşınacak yüklerin alıcıları ve satıcıları, nakliye firmaları, gümrük yetkilileri, gümrük müşavirleri, deniz polisi çeşitli deniz acenteleri, liman organizasyonunda görevli personel ve yolcular ile sürekli iletişim halinde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Deniz ve liman işletmeciliği meslek elemanı, denizcilikle ilgili kamu kurumlarında, deniz nakliyat şirketlerinde ve denizcilik sektöründe hizmet veren özel kuruluşlarda (gemi işletmeleri, liman ve tersane işletmeleri, marinalar, balıkçı barınakları, deniz acenteleri, forwarderler, gemi kiralama ve yük brokerlik şirketleri) ve 500 Gross tondan daha küçük gemilerde güverte zabiti olarak da çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe de görev alabilirler.

Eğitimin verildiği okul sayısı sınırlı olduğundan ve üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizde deniz ticaretinin ve ulaşımının önemi gün geçtikçe arttığından dolayı iş bulma olanaklarının (yerli ve yabancı firmalarda) oldukça fazla olduğu, özellikle son dönemlerde artan yabancı sermayeli kuruluşlar ve uluslararası sularda çalışan yabancı gemilerin özellikle eğitimli ve yabancı dil bilen gençlere ihtiyaç duyması bu alanda kariyer planlaması yapan gençler için umut verici olduğu söylenebilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanabilirler. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler. Staj süresince öğrenciler, işyerlerinin belirleyeceği miktarda ücret alabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfından ücret almakta ve yıllık artışlardan faydalanmaktadır. Özel sektörde çalışanların ücretleri ise anlaşmaya göre belirlenmekte olup, çalışılan sektöre ve meslekteki deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlayıp, deneyim kazandıklarında çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde etmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?