Dekoratif Sanatlar Teknisyeni Nedir?

Dekoratif Sanatlar Teknisyeni Nedir?
Farklı mimari yapı yüzeyleri, mekân, mobilya, iç-dış aksesuarların yüzeyleri, endüstriyel ürün ve dekoratif ürünler gibi, çok çeşitli yüzey tasarımı ve süslemesi projelerini gerçekleştirme düzeyinde; Her türlü yüzey ve mekânı, geleneksel sanatın birikimlerinden çıkışla, çağdaş bir yaklaşımda değerlendiren ve dekoratif tasarım uygulamaları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapabilen nitelikli sanat elemanıdır.

Görevleri
Alan uzmanlarının gözetimi ve tasarım planları doğrultusunda;
– Çeşitli yüzey tasarımları öncesi; uygulamaya dönük, biçim, yapı, işlev, malzeme ile ilgili teknik analizler yapar, uygulama alternatiflerini araştırır.
– Amaca yönelik, fotoğraf çeker, ölçü alır, ölçümleri ve gerekli tespitleri çizdiği ayrıntılı krokiye aktarır.
– Yüzeylerin ve uygulama tekniğinin gerektirdiği araç gereç sarf malzemelerini listeler.
– Renkli grafik proje resimleri yapar.(illüstrasyon, logo, amblem, broşür, afiş, v.b. )
– Renkli sunum resimleri, basit maket uygulamaları, basit prototip uygulamaları ve ölçekli yapım resimleri yapar, İş sürecini planlar.
– Çeşitli yüzeylere, çeşitli resim teknikleri ile dekoratif ve özgün resimler yapar.
– Çeşitli duvar resimleri(bezeme, fresk, grafitti, sgrafitto, mozaik, vitray,) için uygulama projesi yapar.
– Tipografik düzenlemeler yapar.
– Boyama-Kesme-yapıştırma vitray çalışmaları, kurşunlu vitray – alçılı vitray- koparma ve sablaj cam teknikleri ile vitray tasarım uygulamaları yapar.
– Düz cam, sablajlı cam ve ayna üzerine cam altı- cam üstü boyama, kumlama tekniklerini uygular.
– Mekânlarda boya ile yapılan dekoratif süsleme tekniklerini Serbest el ya da şablon yöntemleri uygular.
– Bilgisayarla tasarım ve desen çizimi (logo, amblem, tipografik ögeler, desen çıkarma, büyültme, küçültme, detay alma, desen şekillendirme, renk ayırımı) yapar.
– Seramik yüzeylere desen tasarımları ve boyama uygulamaları yapar.
– Yapılan çalışmaların raporunu hazırlar, çizim, fotoğraf ve bilgileri tarih ve sıra no vererek dosyalar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Teknik çizim araç gereçleri,( Değişik türde kağıtlar, kalem, silgi, altlık,
– T- Cetveli, gönye, desimetre, pergel, pistole, kalem, rapido takımı, fotokopi, diğer büro alet ve malzemeleri, vb.)
– Ölçüm araç gereçleri(katlanır metre, şerit metre, suterazisi, çekül, profil tarağı, çırpı ipi, ip, çivi, çekiç, el feneri, tebeşir, karbon kağıdı, v.b)
– Bilgisayar ve yazıcısı, – Scanner (tarayıcı), – Dijital kamera, – Bilgisayar Programları
– Renkli çizim ve boyama araç gereçleri(Kuru boya, marker, akvarel, pastel, sulu-guaş boya, akrilik boya, yağlı boya, boya incelticileri, kolin, çini mürekkebi, sangın Farklı tipte fırçalar, v.b.)
– Yüzey işçiliği araç gereçleri, onarım gereçleri(merdiven, örtü, toz maskeleri, zımpara kâğıdı, zımpara takozu, tel zımpara, tel fırça, taraklı ve düz mala, plastik tirfil, malası, spatula, raspa, kırıcı delici matkap, tornavida, maket bıçağı alçı, kum, çimento, macun, tutkal,terazili mastar, eldiven, sünger, vb.)
– Yüzey boyama araç-gereçleri ve incelticileri,( plastik, akrilik, sentetik, selülozik, su bazlı boyalar, cam boyası, seramik ve porselen boyası, sprey boya, koruyucu vernikler, boya fırçaları, boya rulosu, boya kovası, maskeleme bandı, dekorasyon tarakları, boya ıstampası, temizleme bezi, vb.)
– Resim, tasarım, maket malzemeleri,(Resim kâğıdı, eskiz kâğıdı, Milimetrik kâğıt, karton, mukavva, Yazı katalogları, kitaplar, dergiler, köpük, asetat, asetat kalemi, cam, plastik, tahta, maket bıçağı, makas, cam kesici,çivi, çekiç, ıskarpela,pense, kerpeten, vitray kurşunu,yapıştırıcılar, vb.)
– Çeşitli mozaik gereçleri, yapıştırıcı ve dolgu gereçleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Dekoratif Sanatlar Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– El becerisi olan,
– Tasarım gücü yüksek,
– Şekiller arasındaki fark ve benzerlikleri algılayabilen,
– Sanata ilgili ve yetenekli,
– İyi bir gözlemci, araştırmacı ve yeniliklere açık,
– Renkleri ayırt edebilen
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Dekoratif Sanatlar Teknisyenleri, genellikle büro, atölye vb. kapalı ortamlarda, tarihi binalarda tozlu, boyalı ortamlarda ve açık havada çalışırlar. Ortam zaman zaman gürültülü ve kirlidir. Birinci derecede malzeme ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

Uzun süreli atölye çalışmalarında ve yaptıkları çalışmaların montaj ve yerleştirme işlemlerinde görev alabildikleri için güvenlik tedbirleri önemlidir ve bedensel yorgunluk yaşayabilirler. Çalışırken meslektaşları, grafik tasarımcıları, iç mimarlar, mimarlar, endüstri tasarımcıları, inşaat mühendisi, diğer çalışanlarla(sıva-alçı-boya-cam-ahşap-polyester-mozaik işçiliği elemanları gibi) ve işverenle iletişimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Dekoratif Sanatlar Teknisyenleri, Mimari restorasyonlar, dekorasyon, duvar resmi atölyeleri, grafik tasarım ve ambalaj konularında, cam ve seramik endüstrisi, vitray ve alçı atölyeleri ile desen tasarım ünitelerinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı ve Müzeler gibi kamu kurumlarında görev alabilirler. Ayrıca Sahne ve tiyatro dekoru, Promosyon ve hediyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri, vb. yerlerde çalışabilirler.

Özel sektörde desinatör olarak, restorasyon şirketlerinde kalemkar olarak çalışabilirler ve iç mekanda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi, gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Okulu bitirenler özel sektörde asgari ücretle işe başlamaktadırlar. İleriki yıllarda uzmanlaşma ve işindeki başarısı oranında ücreti artmaktadır. Kamu kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlar teknik hizmetler sınıfında çalışanların tazminatlarından yararlanabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?