Daktilograf Nedir?

Daktilograf Nedir?
Müsvette olarak hazırlanmış dokümanları, imla kurallarına uygun olarak kağıt üzerine daktilo makinesi ile yazan kişidir.

Görevleri
– Kullandığı yazı makinesinin bakımını yapar ve kullanıma hazır hale getirir,
– Yazılacak yazıya göre kağıt ve malzemeyi seçer,
– Kendisine verilen yazı ve yazılı dokümanları, yazım kuralları ve yazının içeriğine uygun olarak makine ile yazar,
– Yanlış yazımları düzeltir,
– Biten şeridi değiştirir,
– Daktilo makinesinin basit onarım işlerini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Daktilo makinesi,
– Şerit,
– Silgi, daksil,
– Çeşitli ölçü ve türde kağıtlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Daktilograf olmak isteyenlerin;
– Dilbilgisi ve yazım kurallarını bilen,
– Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen,
– Aynı işi yapmaktan ve sürekli oturmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Daktilograflar büro ortamında çalışırlar, ortam gürültülüdür. Daktilograf görevini tek başına yapar. Başkaları ile etkileşime girme durumu azdır. Çalışma saatleri düzenlidir. Çalıştığı işyerinin özelliğine göre zaman zaman çok yoğun olabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Özel ve kamu kuruluşlarınca yürütülen kurslar yaklaşık 6 ay sürmektedir. Bu eğitim kurumlarında yalnızca daktilograflık üzerine eğitim veren bölüm bulunmamakta; ancak, daktilograflığı da kapsayan eğitim programı uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, öğrenciler: yazışma, mektup şekilleri, resmi yazışmalar, grafik ve şekil yapımı, bilgisayar, mekanik ve elektronik makinelerin kullanımı gibi dersler almaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Günümüzde birçok kurum ve kuruluş daktilograf kadrosunu, sekreter, bilgisayar operatörü gibi kadrolarla bütünleştirerek kullanma eğilimindedir. Bu yönüyle, daktilograflık, tek başına bir meslek olma özelliğini yitirmek üzeredir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak daktilo kullanımının giderek, yerini bilgisayar kullanımına bırakması beklenmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince herhangi bir kazanç sözkonusu değildir.

Eğitim Sonrası: Asgari ücretle işe başlandığı gibi, işletmenin büyüklüğüne göre, asgari ücretin üzerinde de aylık ödenebilmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışılması durumunda ise, yasaya bağlı olarak, lise ve dengi okul mezunlarına uygulanan ücret ödenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?