Çocuk Giyim Modelisti Nedir?

Çocuk Giyim Modelisti Nedir?
Çocuk giyimine ait her türlü giysi modelinin ve numunesinin kalıplarını hazırlama, model özelliğine göre şablon, seri ve pastal planı yapma, model makineciyi yönlendirme ve iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
– Model analizi yapmak,
– kalıp hazırlamak,
– Temel kalıp üzerine model uygulamak,
– Şablon hazırlamak,
– Kalıp kontrolü yapmak,
– Kalıpları serilemek,
– Pastal çizimi yapmak,
– Dikim talimatı hazırlamak,
– Model dikimi yaptırmak,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Astar Kartelası,
– Bilgisayar destekli kalıp çıkartma, serileme ve pastal resmi hazırlama makinesi, (Bilgisayarlı kalıp hazırlama programı, plotter, digit)
– Cetvel çeşitleri, riga takımı, gemici gönyesi, mezüre çizim makine çeşitleri,
– Çizim masası, uygun yükseklikteki sandalye dikiş makinesi, falçata, kalıp askısı,
– Kumaş , kumaş kartelası, makas çeşitleri, (kesim makası, kağıt makası, çentik makası),
– Tela kartelası, tela çeşitleri,
– Manken, prova mankeni, tela çeşitleri, mezür, overlok makinesi,
– Ozalit ve ozalit makinesi, rulet, sökücü,
– Special makine çeşitleri,
– Şablon delme aleti, Biz,
– Tela kartelası,
– Ütü ve ütü masası,
– Bant, Yapıştırıcı
– Çizgi taşı,
– Çizim tabelası,
– İğne ve dikiş iplik çeşitleri,
– Kalem ve kalemtıraş,
– Pastal , karbon , mulaj kağıdı, Kesim ve çizim kalıpları için karton
– Kalıp askısı, Kalıp ağırlıkları, Kenar tutturma maşaları,
– Kesim masası

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çocuk Giyim Modelisti olmak isteyenlerin,
– Yeniliklere açık,
– Sayısal yeteneğe sahip,
– Yaratıcı ve estetik görüşe sahip,
– Modayla ilgili,
– Tasarım ve çizim yeteneği olan,
– İnsanlarla iletişim kurabilen,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Sabırlı kimseler olması gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Modelistler çalışmalarını kapalı, havadar, aydınlık ortamda, geniş çalışma masaları ve çalışanlar için yeterli çalışma alanı olan mekânlarda yürütürler. Bu alanda çalışanlar görevini yaparken diğer çalışanlarla işbirliği içinde bulunmak ve görevini eşgüdüm içinde yürütmek durumundadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Modelist olarak çalışabilirler.
– Özel sektöre ait iş yerlerinde model hazırlama, kalıp hazırlama ve üretim ve kalite kontrol birimlerinde çalışabilirler.
– Kendi işyerlerini de kurabilirler.
– İşyerlerine dışarıdan moda danışmanlığı yapabilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Çocuk Giyim Modelist mesleğini ifa edenlerin kazanç durumları çalıştıkları iş yerlerinin büyüklüğü ve meslek mensuplarının tanınmışlığı ve tecrübesine göre değişiklik arz eder. Meslek mensupları özgün çalışmalar yapmaları ve ürettikleri ürünün tutulması halinde çok yüksek oranlarda kazanç elde edebilirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?