Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Nedir?

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Nedir?
0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir.

Görevleri
Çocuk gelişimi meslek elemanı;
– Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve bedensel gelişim çalışmaları yaptırır.
– Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler ve yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.
– Çocuklara olumlu alışkanlıklar kazandırılarak istenmeyen davranışlara karşı önleyici tedbirler alır.
– Özel durumu olan çocuklara gerektiğinde öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olur.
– Gerektiğinde ilkyardım kurallarını uygular.
– Eğitim etkinlikleri için gerekli bazı basit materyalleri hazırlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, TV, video
– Kukla, kavram ve konu kartları, resimli hikaye kitapları,
– Renkli karton, elişi kağıtları ve resimli kağıtlar
– Oyuncaklar (Dolgu yap-boz oyuncaklar, evcilik oyuncakları, yapı- inşa oyuncakları vb.)
– Yapıştırıcı, küçük makas
– Oyun hamuru
– Artık materyeller

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çocuk gelişimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Çocukları seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
– Çocukların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Sabırlı,
– Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
– Dikkatli ve işine özen gösteren,
– Sorumluluk sahibi, işbirliğine açık ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çocuk gelişimi meslek elemanları anaokullarında, çocuk kreşlerinde, özel eğitim kurumlarında, yuvalarda ve hastanelerin çocuk kliniklerinde, otel ve turistik tesislerin çocuk kulüplerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler, Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Özel Eğitim Merkezleri yaz döneminde tatile girdikleri için mesleki uygulama çalışmasını genellikle güz döneminde 30 işgünü yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Çocuk gelişimi meslek elemanı; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar. Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakımevlerinin sayısının artmasıyla çalışma alanı gelişen bir meslektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümlerine göre ücret alırlar. Özel kurumlarda ise genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Daha sonrasında alınan ücret kişinin yeteneği ile işletmenin yapısına göre farklılık gösterebilmekte, asgari ücretin 2-4 katı civarında olabilmektedir. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?