Çinicilik ve Seramik Teknisyeni Nedir?

Çinicilik Teknisyeni/Çinicilik ve Seramik Teknisyeni Nedir?
Seramik hammaddesinden mutfak, banyo ve süs eşyaları yapan, bu malzeme ve eşyaların üzerine özgün çalışmalar veya eski çini motiflerinden yararlanarak desen, biçim tasarlayan ve uygulayan kişidir.

Görevleri
– Ürünlerin biçimlendirileceği model ve kalıpları hazırlar,
– Seramik çamurunu hazırlar, akışkanlığını ve yoğunluğunu kontrol eder,
– Hazırladığı çamuru biçimlendirir ve süsler,
– Şekil verilen çamuru fırında pişirir,
– Uygun desenleri, çeşitli boya ve fırçalar kullanarak ürün üzerine çizer,
– Şekil verilmiş seramiğin üzerine sır adı verilen parlak maddeyi sürer ve son haline gelmesi için tekrar fırında pişirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Seramik çamuru (Kaolin,kil,kuars v.b)
– Kalıp yapımı için alçı, arap sabunu,
– Spatül, sistre, bıçak, sünger ve değişik kazıyıcı aletler,
– Modelaj kalemleri,
– Fırın,
– Seramik fırçaları,
– Seramik boyaları,
– Aydınger ve eskis kağıtları,
– Çeşitli boyalar ve kimyasal maddeler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çinicilik ve Seramik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Güzel sanatlara ilgili ve bu alanda başarılı,
– Gözü ve eli eşgüdüm halinde kullanabilen,
– Yaratıcı,
– Şekil uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Ayrıntılara dikkat edebilen,
– Tasarlama ve çizim yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çinicilik ve Seramik Teknisyenleri, çini ve seramik ürünleri imal eden atölye ve fabrikalarda çalışırlar. İsterlerse kendileri de atölye kurabilirler. Çalışma ortamları tozlu, ıslak, çamurlu ve kirli olup, bazen sıcak ve kokuludur. Çalışırken daha çok malzemelerle ilgilendiği için başkalarıyla iletişime az gereksinim duyar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu elemanlar özel sektöre ait seramik işletmelerinin dökümhane, fırınlama, sırlama, korlama, alçı ve kalıp bölümlerinde, karo üretim fabrika ve atölyelerinde çalışabilirler veya kendileri de atölye açabilirler. Çinicilik ve seramik teknisyenleri işsiz kalmaları durumunda porselen sektöründe de iş olanağına sahiptirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Değişik firmalara göre en az asgari ücret düzeyinde ücret alırlar. Bu ücret çalışılan işyerine, yapılan üretime ve kişinin yeteneğine göre artmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?