Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni Nedir?

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni Nedir?
Bireyin çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında öğrencilere ya da yetişkinlere el sanatları, dekoratif sanatlar, dokuma sanatları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

Görevleri
Çiçek, Örgü, Dokuma konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik v.b. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencileri belli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup başarılarını değerlendirir, başarılarını artırıcı önlemler alır,
– Sınav notlarını not defterine işleyip, not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip eder,
– Öğretmenler kurulu toplantısına katılır,
– Öğrencilerin devam durumlarıyla ilgili kayıt tutar diğer raporlarla birlikte idarecilere sunar, velileri bilgilendirir.
– Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve öğrencileri ile paylaşır,
– Teknolojik gelişmeleri izler ve programlarına yansıtır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Meslek dersleri eğitim-öğretim programları,
– Günlük ve yıllık çalışma planları,
– El tezgâhı, dikiş makinesi, cendere, cendere kalıpları,
– El ütüsü,
– Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar ve alanı ile ilgili süreli yayınlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Şekil algısı gelişmiş,
– Tahmin edebilme gücü yüksek,
– Çizim yeteneği gelişmiş,
– Estetik görüşe sahip,
– Yaratıcılık özelliği gelişmiş,
– Sabırlı, hoşgörülü, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Çalışırken atölye ortamında öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halinde bulunur. İşin durumuna ve çalıştığı işyerinin çalışma saatlerine uygun olarak tam ve yarım gün çalışırlar. Okullarda belli günlerde nöbet tutarlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Bu mesleğin eğitimi, 4 yıldır. Genel kültür dersleri, mesleki ve teknik dersler ile mesleki formasyon dersleri alınmaktadır. Ayrıca, bu dersler dışında, mesleği ile ilgili uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersleri de okutulmaktadır. Son sınıfta meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında iş bulabilirler. Mezunların ataması Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği El Sanatları Teknolojisi alanına yapılmaktadır. İlgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman yönetici, alanı ile sanat danışmanı olarak da çalışabilirler. Gerekli sermaye ve işgücünün bulunması durumunda kendi işlerini kurabilmeleri mümkündür.

Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Trikotaj, Kuyumculuk Teknolojisi alanı ile ilgili dersler (Atölye) El sanatları, Deri aksesuarları, Yapma bebek, Dokuma dallarının ortak alan teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Meşguliyet terapisi ve kutlama organizasyonu, Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Diğer alanların dekoratif sanatlar alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleridir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitim sırasında tasarım ve ürün çalışması yaparak, ürün başına ücret alır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Çiçek-örgü-dokuma öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkânına da sahiptirler. Kendi işletmelerinde çalışanlarda ise ürün karşılığı olarak ele geçen ücret değişkendir. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?