Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikeri Nedir?

Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikeri Nedir?
Çevresel denetim faaliyetleri, çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri, endüstriyel temizlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi konularında ilgili sektörde ara yönetici olarak çalışan kişidir.

Görevleri
– İşletmenin genel prensipleri doğrulusunda, araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanır.
– Çevresel kirliliği hakkında bilgi sahibi olur, alınması gereken önlemler ve sorunun giderilmesi için yöntemler uygular.
– Çevresel izinlerin takibini yapar ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyon sağlar.
– Endüstriyel temizlik hizmetlerini düzenler ve yürütür.
– Çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetlerini yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Su analiz ve su ölçüm cihazları,
– Çevre laboratuarında kullanılan ekipmanlar,
– Büro alet makine ve malzemeleri,
– Endüstriyel temizlik makineleri (Tek diskli yıkama makineleri, kombine zemin otomatı, vakum makineleri, halı yıkama makinesi vb.) ve araç gereçleri,
– Cam takımları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Sabırlı, dikkatli ve tedbirli,
– Mekanik konulara ilgi ve yetenekli,
– Fen bilimleri yeteneği olan,
– Tahmin edebilme yeteneği güçlü,
– Ayrıntıyı algılama yeteneği olan kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çevre Temizliği ve Denetimi Teknikerleri, çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığa bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerin temizlik birimlerinde, okul, hastane, büyük iş merkezlerinde, fabrikalar, kamu ve özel sektördeki tesisler, arıtma tesisleri, atık depolama, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinde ara kademe yöneticisi (süpervisor) olarak görev alırlar. Gürültülü, kirli ve yağlı, Ani ısı değişimi olan, ıslak ve nemli, tozlu, kokulu ortamlarda çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri; yerel yönetimler (belediyeler ve il özel idareleri), okul, hastane, büyük iş merkezleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, kamu ve özel sektördeki tesisler, arıtma tesisleri, atık depolama tesisleri, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinde ara kademe yönetici (supervisor) olarak çalışabilirler.

Temizlik sektörüne yönelik ülkemizde eğitimli eleman bulunmaması, mevcut elemanların usta çırak ilişkisi şeklinde işi öğrenmesi nedeni ile sektör, ihtiyaç duyduğu eğitimli elemanı hemen istihdam edecektir. Dünyada bu sektöre yönelik hızlı bir teknolojik gelişim yaşanmaktadır. Sektörde bu gelişime ayak uydurabilecek eğitimli elemana ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili sektör hızla büyüdüğünden sürekli eleman ihtiyacı doğmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler; belediyelerin temizlik birimleri, fabrikalar, çöp atık ve depolama, değerlendirme, imha alanları, okul; hastane; büyük iş merkezlerinin temizlik departmanları ve temizlik şirketleri olmak üzere geniş bir iş alanına sahip olacaklardır. Bu meslek kendi işini kurmaya da elverişlidir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca belirlenen tekniker maaşına göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışanlar işverenlerle aralarındaki yaptıkları anlaşmaya göre ücret alırlar. Kendi işini kuranlar ise yaptıkları işe göre kazanç elde ederler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?