Çevre Hizmetleri Elemanı Nedir?

Çevre Hizmetleri Elemanı Nedir?
Hava ve gürültü kirliliği ölçümü yaparak, geri dönüşümlü ve kazanımlı atıkların kontrolünü yapan kişidir.

Görevleri
– Hava, su ve toprak analizleri yapar,
– Kirlilik düzeylerini belirler,
– Kirlilik düzeyleri sağlığa zarar verecek boyutlara ulaştığında buna neden olan etmenleri belirleyenlere yardımcı olur,
– Çevreyi kirleten katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zararsız hale
getirilmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlar ve yardımcı olur,
– Çevre konusunda topladığı verileri tablo ve grafikler halinde ilgililere (Kamu kurumları-Belediyeler-Fabrikalar-Bina projesi çizenlere) iletir veya yardımcı olur,
– Arıtma tesislerinde arıtım teknikerlerine yardımcı olur,
– Belediye çevre ilaçlamaları yapanlara yardımcı olur,
– Peyzaj ve çevre düzenlenmesi işlerinde görev alarak yardımcı olur,
– Tarihsel ve kültürel varlıkların korunmasına katkıda bulunur,
– Hastanelerde tıbbi atıkların ayrıştırılmasında görev alırlar ve yardımcı olur,
– Atıkların stablizasyon işlemleriyle uğraşır.
Ayrıca bu alanlarda görev yapan Çevre Mühendisleri ve Çevre Koruma Teknikerlerine yardımcı eleman olarak çalışırlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Hava, görültü, su ölçüm cihazları (NİVO)
– Numune Tüpleri -Laboratuar aletleri
– Büro alet, makine ve malzemeleri (Fotoğraf Makinası)
– Arıtım işleri için çeşitli mikroskobik aletler
– Emisyon-imisyon ölçüm cihazları kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çevre Hizmetlerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin;
– Fen Bilimlerine özellikle Kimya ve Biyoloji’ye ilgisi olan,
– Sayısal yeteneğe sahip,
– Yaratıcı,
– Çevreye duyarlı,
– Araştırmacı,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Dikkatli, tertipli ve düzenli; kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çevre Hizmetleri Elemanı, kapalı alanlarda laboratuvar – arıtma tesisleri mikrobiyoloji odaları – fabrika atık ve arıtım tesislerinde çalışırken zaman zaman kokulu, nemli, havasız, nefes almakta güçlük çekilen hatta nefes darlığı ve astım rahatsızlığı tetikleyen bir ortamda, tek başına, diğer zamanlar da işin gereğine göre açık havada, çevreyi inceleme, analiz, tahlil işlemleri için İnşaat, Kimya Mühendisleri ve Teknisyenleri, sağlık personeli, şehir bölge plancıları ve gönüllü çevre kuruluşları ile iletişim halinde çalışırlar. Ayrıca açık alanlarda gürültü kirliliği ve hava kirliliği ölçümleri yaparlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlarda yarımcı eleman olarak görev alabilirler. BelediyelerdeArıtma Tesislerinde- Özel Hastaneler, Laboratuvarlarda yardımcı eleman olarak görev alabilirler. Ayrıca tüm fabrikalarda (seka-petkim- İGDAŞ) ve bina İnşaat sahalarında da yardımcı eleman olarak görev alabilirler. İş bulabilme olanaklarında yöresel farklılıklar ve bölgesel farklılar gözlenmektedir. Gelişmiş bölgelerde iş imkanları daha fazladır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Çevre ve Şehircilik Bakanlığında- Sağlık Bakanlığında ve bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlarda çevre hizmetleri yardımcı meslek elemanı olarak görev alabilirler. Belediyelerde- Arıtma Tesislerinde- Özel Hastaneler, Laboratuvarlarda yardımcı eleman olarak görev alabilirler. Ayrıca tüm fabrikalarda ve bina İnşaat sahalarında asgari ücretin 1-1,5 katı oranında maaşla görev almaktadırlar. Ya da 657 Sayılı DMK’ya tabi olanlar Memur maaş miktarı oranında maaş almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?