Cevher Hazırlama Mühendisi Nedir?

Cevher Hazırlama Mühendisi Nedir?
Üretilen doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma gibi sistemlerin tasarlanması, imalatı, bakım onarımı ve yeni sistemlerin geliştirilmesini yapan kişidir.

Görevleri
 – Her türlü cevher ve kömür hazırlama ve zenginleştirme işlemleri proses, tesis tasarımı yapar,
– Her türlü cevher ve kömür hazırlama tesislerinin işletilmesini denetler,
– Altın, gümüş ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme tesislerinin tasarımı, işletilmesi ve denetimini yapar,
– Termik enerji santralleri ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,
– Temiz katı yakıt üretim tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,
– Demir-çelik, cam, seramik, çimento sanayi ham madde hazırlama tesisleri tasarımını yapar,
– Gübre, yem, deterjan, boya, sert plastik endüstrisi ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,
– İnşaat agrega tesisleri tasarımını yapar,
– Nükleer enerji ham maddelerinin zenginleştirilmesi ve teknolojisini araştırır,
– Atık değerlendirme, toprak ıslah teknolojileri ve tesis işletmeciliği gibi alanlardaki gelişmeleri izler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Manyetik, gravite, eleltrostatijk ayırıcılar,
– Flotasyon makinaları,
– Kırıcılar ve elekler,
– Kimyasal analizler için atomik absorbsiyon,
– UV Spektrometresi,
– XRF cihazı,
– Minerolojik analizler için mikroskop kullanılan araçlar.
– Mesleğe ait diğer araç ve gereçler

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Cevher Hazırlama Mühendisi olmak isteyenlerin;
– Matematik, fizik, kimya, doğal kaynaklar konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Doğayı ve doğal kaynakları seven,
– Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan,
– Açık havada, yer altında, güç pozisyonlarda çalışabilen,
– Tertipli ve düzenli çalışan,
– Ayrıntılara dikkat eden,
– İyi gözlem yapabilen, yaratıcı,
– Esnek çalışma koşullarına uyumlu, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı açık havada, doğa koşullarında ya da üretim ortamında kapalı alanlarda olabilmektedir. Kirli, tozlu, gürültülü ve kapalı ortamlarda olabilmektedir. Gerekli önlemler alınarak çalışma gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıldır. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca toplam 60 günlük staj mevcuttur.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu meslekte cevher ve katı malzeme hazırlama ile ilgili bütün sektörlerde iş bulmak mümkündür. Bu bağlamda metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, gübre, yem, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik sektörler çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda cevher hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstrinin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır. Bunların yanında, kömür harmanlama ve biriketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin bazı ek uzmanlık alanlarıdır. Söz konusu sektörlerin bulunuş yerlerine göre meslekte iş bulma açısından farklılıkların olması söz konusudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 657 Sayılı Kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?