Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Nedir?

Çelik Yapı Teknik Ressamı Nedir?
Çelik yapıların tasarım ve plan, görünüş, kesitlerini, çelik yapı konstrüksiyon detaylarını, çelik prefabrik yapı plan, görünüş, kesitlerini, çelik uzay kafes sistemlerini, detaylarını çizen ve şantiyede çelik yapı imalat süreçlerini takip eden meslek elemanıdır.

Görevleri
– Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlar,
– Teknik çizimler yapar,
– Çelik yapı proje tasarımları yapar,
– Çelik yapı imalatının, imalat planlamasında çalışır,
– Meslek hesapları yapar,
– Röleve projesi çizimleri yapar,
– Çelik yapının tüm görünüşlerini, detaylarını ve sistemlerini çizer,
– Ölçü alıp kroki çizer,
– Çelik taşıyıcı eleman hesaplarını ve metrajları yapar,
– Çelik yapı kolon, temel ve duvar konstrüksüyonu, döşeme ve kiriş ve merdiven konstrüksüyonu çizer,
– Çelik yapı ön, arka ve yan görünüşlerini çizer,
– Ölçü alıp kroki el ve bilgisayarla çizer,
– Çelik uzay kafesleri sistemlerini, detaylarını ve çelik prefabrik yapı planlarını çizer,
– Çelik yapı imalatı, çelik giydirme cephe imalatı ve çelik yapı imalat kontrollerini yapar,
– Çelik yapı skeçlerini hazırlayıp, kesim, boyama, nakliye işlerini yapar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar donanımı, lazer ve mürekkepli yazıcı,
– Bilgisayar ve çizim paket yazılım programları,
– Alçı ölçer, cetvel, plater(çizici), çizim masası, gönyeler, hesap makinesi, kesme aleti, makas, maket bıçağı, paralel cetvel, pergel takımı, rapido takımı, T cetveli, yazı şablon takımı,
– Aydınger, Boya kalemi, CD, Çini mürekkebi, disket, dosya, eskiz kağıdı, kenar bandı, klasör, kurşun kalem, silgi storafor, şeffaf band ve toplu iğne,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çelik Yapı Teknik Ressamı olmak isteyenlerin,
– Sayısal yeteneğe sahip,
– Şekiller arası ilişkileri algılayabilen,
– Dikkatli çalışabilen,
– El ve gözünü eşgüdümle kullanan,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Ayrıntıyı algılayabilen, araştırmacı,
– Yoğun ışıkta çalışabilen,
– Estetik görüş sahibi,
– Bir nesneyi tasarlama ve çizim yeteneğine sahip,
– El becerisi olan,
– Ekip çalışmasına yatkın, sosyal ilişki kurabilme yeteneğine sahip,
– Sorumluluk alabilen, kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çelik Yapı Teknik Ressamı kapalı, büro ya da ofis ortamlarında, ferah ve ışıklı alanlarda çoğunlukla oturarak çalışır. Mühendis ve mimarların denetimi altında görevini yerine getirir. Bireysel ve ortaklaşa çalışmalar yapabilir. Meslektaşları, amirleri, müşterileri ve ilgili kişilerle iletişim içindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde çelik yapı sistemleri yeni gelişmekte olduğundan meslekte iş bulmak günümüz için çok olanaklı olmamakla birlikte, ülkemizin deprem kuşağında olması, yapı sektöründe çelik yapı firmalarının her geçen gün artması ve çelik yapı kullanımının yaygınlaşmasıyla ilerleyen dönemlerde çelik yapı sektörü ülkemizde gelişecek ve istihdam olanakları artacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Çelik Yapı Teknik Ressamlarının kazanç durumları çalıştıkları bölgelerde/şehirlerde çelik yapı sektörünün gelişmişliğine, işyerlerinin büyüklüğüne ve meslek elemanlarının tecrübesine göre değişmektedir. Sektörün gelişmiş olduğu yerlerde asgari ücretin 2-3 katı, diğer yerlerde ise asgari ücret veya biraz daha üzerinde kazanç elde edilmektedir. Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ise teknik hizmet sınıfından ücret/maaş almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?