Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Nedir?

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Nedir?
Deri, suni deri, kösele, suni kösele veya kumaş kullanarak el çantası, bavul, evrak çantası, cüzdan, kemer gibi eşyaları yapan kişidir.

Görevleri
– Malzemeyi seçer, keser, deri ve köselelerin kenarlarını inceltir ve parçalara şekil verir,
– Kesilen parçaları birbirine yapıştırır ve diker,
– Yapılan malzeme üzerine zımba ile delikler açar,
– Gereken yerleri perçinler, bıçakla fazlalıkları alır ve düzeltir,
– Deri veya köseleyi boyar, üzerini vernikler,
– Yapılan eşya üzerine metal parçaları, toka, kilit vb. takar,
– Kabartma süsler yapar,
– Kullandığı makinelerin ve aletlerin ayarını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Dikiş, baskı, tıraş, kesme, yarma ve pres makineleri,
– Zımba çekiç, pense, eğe, bis,
– İplik, yapıştırıcı, karton, sünger,
– Çanta aksesuar malzemeleri,
– İşlenmiş deriler vb. malzemeler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çanta imalatçısı ve saraciyeci olmak isteyenlerin;
– Bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
– El becerisine sahip,
– Göz, ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Düzenli ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık, yeni modeller tasarlayabilme bu meslekte başarıyı artırıcı özelliklerdir.
Mesleğin Yapılmasını Engelleyen Durumlar
– Akciğer rahatsızlıkları mesleği kişi için olanaksız kılan özelliktir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çanta imalatçısı ve saraciyeciler atölyelerde genellikle makine başında oturarak, bazen de ayakta çalışırlar. Ortam biraz tozlu, gürültülü ve rahatsız edici koku ile yüklü olabilir. Saraciyeci birinci derecede maddelerle ilgilidir. Çalışırken müşterilerle, meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu mesleği öğrenenler çanta ve kemer yapan atölyelerde, askeri fabrikalarda iş bulabilirler. Yeterli sermayeye sahip olanlar kendi adına işyeri açabilirler.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler İnsanlık tarihi kadar eski olan saraciye 20. yüzyılın başlarından itibaren hayvan gücünün (çünkü binek hayvanlarının malzemelerini saraçlar imal ederdi) önemini kaybetmesi sonucu yerini diğer günlük kullanım eşyalarına bırakmıştır. Artık günümüzde eski tip emek yoğun çalışan saraciyeciler yavaş yavaş yok olmakta, bant usulü seri üretim yapan teknolojik araçlarla donatılmış büyük atölyeler açılmaktadır. Gelecekte teknik makineleri kullanabilecek yetişmiş nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İşe ilk başlangıçta asgari ücret tutarında ücret verilmekte olup, daha sonra ücrette artış olmaktadır. Kendi işyerini açanlar ise işyerinin kapasitesi ya da uzmanlık alanlarına göre değişik miktarlarda kazanç elde ederler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?