Cam Mamul İşlemecisi Finisaj Nedir?

Cam Mamul İşlemecisi Finisaj Nedir?
Çeşitli ebatlarda ve şekillerde üretilmiş cam mamul üzerine çeşitli teknikleri kullanarak, gerekli kesme, düzeltme, şekil verme ve dekoratif süsleme işlemini yapan kişidir.

Görevleri
– Plakalar halinde gelen camı istenilen ebatlarda elmasla keser,
– Cama çeşitli miktarlarda delik açılması gerekiyorsa makine ile delik açar,
– Cam kenarının inceltilmesini sağlar,
– Çeşitli şekillerde ve kalınlıklarda kanal desenleri yapmak amacıyla camı istenilen ölçülerde işaretleyerek camda otomatik makineler yardımıyla kanal açar,
– Camın dış yüzeyine çeşitli ölçülerde kıvrım vermek için kalıplara yerleştirerek fırınlar,
– Camın kenarlarına yuvarlaklık veya ovallik verir,
– Daha sonra camı temizler, parlatır ve pürüzlerini alır,
– Cama kumlu desen verilmesi için tazyikli kum püskürtme tabancasıyla istenilen renkte cama zımpara kumu püskürterek desen oluşturur.

Cam mamule ince dekoratif desenler çizme işlemi:
Gravür işlemi:
– Kalemle cam mamul üzerine belirlenmiş deseni çizer ve belirli genişlik ve çaptaki bakır veya taş diski makineye takarak cam eşya üzerine çizilmiş desen çizgilerini taş veya bakır diske deydirerek deseni belirginleştirir.
Oyma işlemi:
– Cam yüzeyini balmumuyla kaplar ve desen çizer. Camı hazırladığı asite veya asit buharına tutar. Balmumuyla kaplı olmayan yüzeyin oyulmasını sağladıktan sonra soğuk ve sıcak suda yıkama işlemini yaparak asit ve balmumunun temizlenmesini sağlar.
Kum püskürtme işlemi:
– Yapışkan bir bandın dış yüzüne yapılacak deseni çizer ve cam eşya üzerine bandı yapıştırır. Desenin çizgilerini bıçakla keserek belirginleştirir. Tazyikli kum püskürtülerek açıkta kalan desenin belirginleştirilmesi sağlanır.
Elle desen oluşturma:
Cam üzerine fırça yardımıyla elle veya örnek desenler çizer, boyar ve renklerin cama kaynaması için fırınlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayarlı otomatik tezgahlar. Yarı otomatik veya otomatik olmayan tezgahlar,
– Bileme aparatı,markalama diski (taş-bakır disk) Metal cam kalıpları, kum püskürtme kompresörü,
– Cam pişirme ve soğutma fırınları,
– Kum, su, balmumu, çeşitli renklerde cam boyası, çeşitli kimyasal maddeler (Asit, tiner, vb.),
– Elmas ve diğer kesici aletler,
– Çeşitli inceliklerde fırça, pergel, işaretleme kalemi

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Cam mamul işlemecisi olmak isteyenlerin:
– Şekilleri ve renkleri algılayan,
– El becerisi olan,
– Göz ve ellerini uyum içinde kullanabilen,
– Yaptığı işe uzun süre dikkatini verebilen ve ayrıntıları algılayabilen,
– Tedbirli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.
Mesleğin Yapılmasını Engelleyen Durumlar
– Akciğer rahatsızlıkları mesleği kişi için olanaksız kılan özelliktir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Cam işlemecileri, cam işleme atölyelerinde çalışırlar. Birinci derecede malzemelerle ve makinelerle ilgilidirler. Cam kesme, parlatma vb işlemleri ayakta yapılmaktadır. Ancak elle desen yapanlar oturarak çalışmaktadır. Çalışma ortamı sıcak, tozlu, kokulu, gürültülü ve kirlidir.

Özellikle kesici aletlerle çalışıldığından dikkatli olmak gereklidir. Kum püskürtülmesi işleminde aşırı kum tozuna maruz kalmaktadır. Asit, tiner boya, kum gibi maddelerle çalışılmaktadır. Bu maddeler çeşitli akciğer rahatsızlıklarına sebebiyet verebilmektedir. Ancak koruyucu malzeme (filtreli toz maskesi) kullandırılmak suretiyle risk minimum seviyeye indirgenmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde, cam işlemeciliği küçük ve orta büyüklükteki atölye ve işletmelerde yapılır. Özellikle büyük cam işletmelerinde üretilen plaka veya cam eşya olarak gelen ürünün işlenmesi bu atölyelerde gerçekleşmektedir. İşletmeler siparişe göre çalışmaktadırlar. Cam işlemeciliğinde işletmeler bazen bütün işleme tekniğini bir arada bazen de sadece birinin yada birkaçının yapıldığını görmekteyiz.

Özellikle yurt dışından gelen bilgisayarlı ve otomatik makinelerini bilen elemanlar meslekte önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle mahalle arasında kurulmuş küçük cam işleme atölyelerine rastlamak mümkündür. Büyük işletmeler cam işleme işlemlerini terk ederek bu tür atölyelere yaptırmaktadırlar. Meslekte iş bulma imkanı bulunmaktadır. Cam sektöründe, kişilerin küçük atölyeler kurarak kendi işlerini kurdukları da görülmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Usta-çırak şeklindeki geleneksel yöntemle meslek öğrenenler işteki pozisyonlarına göre, ücretini haftalık veya parça başına göre (akord sistemi) alabilmektedir. Ayrıca, kimi işyerlerinde ücret aylık olarak da verilebilmektedir. Mesleki eğitim sonrasında veya işe ilk başlayan kişiler en az asgari ücret düzeyinde ücret alabilmektedir.

Meslekte çalışma süresine ve tecrübeye göre veya kendi adına iş sahibi olma durumuna göre ve gösterdiği başarıya göre ücret değişmektedir. Büyük işyerlerinde tecrübeye göre uzmanlaşan ve yükselen bir cam işçisinin ücreti, asgari ücretin yaklaşık 2 ila 3 katıdır. Ayrıca çalışanlara gıda, yardımı, yol parası gibi bir takım sosyal yardımlar da sunulabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?