Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı Nedir?

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı Nedir?
İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.

Görevleri
Büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere,
– Ofis yönetimi işlemlerini yürütür,
– Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür,
– Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapar,
– Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar,
– Toplantı organizasyonu yapar,
– Seyahat organizasyonu yapar,
– Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, faks, telefon, fotokopi, hesap makinası, daktilo.
– Örgüt amacını ve hedeflerini kapsayan kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler.
– Çeşitli demirbaşlar (masa, sandalye, dolap vb)
– Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, büro malzemeleri)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Düzgün ve anlaşılır diksiyona sahip olan,
– Kendine güvenen, güvenilir,
– Sorumluluk sahibi,
– Temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak çalıştığı işyerine bağlı olarak akşamları geç saatlere veya hafta sonları çalışma yapabilirler. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle, ziyaretçiler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik 1.ve 2.sınıf sonrasında işyerlerinde 8 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluş da, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Genel İdari Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.

Özel sektörde işe başlayan meslek elemanı işyerinin kapasitesine göre genellikle asgari ücretle işe başlayarak, deneyimi arttıkça yabancı dil bilgisi, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi özellikleri de dikkate alınarak, ücret yükselebilmektedir. Yönetici konumunda ise bu ücretler daha da artabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?