Borsa ve Finans Meslek Elemanı Nedir?

Borsa ve Finans Meslek Elemanı Nedir?
Bankalarda, aracı kurumlarda veya anonim şirketlerin finans bölümlerinde; borsa ve finansla ilgili tüm işlemlerde aracılık faaliyetlerini üst yönetime bağlı olarak yürüten kişidir.

Görevleri
Bankalarda veya aracı kurumlarda;
– Müşterilere yatırım hesabı açar,
– Müşterilerden alınan talimatlara göre hisse senedi alım- satımına aracılık eder,
– Müşteri talimatıyla halka arza aracılık eder,
– Müşteri talimatıyla yatırım fonu, devlet tahvili, hazine bonosu alım satımına aracılık yapar,
Anonim şirketlerde;
– Şirketin finansal analizini finans uzmanına bağlı olarak yapar,
– Şirketin yatırım planlamasının yapılmasına katkı verir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Çağdaş iletişim araçları (telefon, faks, teleks, internet vb.)
– Finansal tablolar, faaliyet tabloları,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Borsa ve finans meslek elemanı olmak isteyenlerin,
– Sayısal düşünme gücü gelişmiş,
– Finansal konulara ilgi duyan,
– Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen,
– Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Tertipli ve düzenli çalışabilen,
– Uzak görüşlü,
– İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Borsa ve finans meslek elemanları, kapalı ve gürültülü ortamlarda; sıcak, soğuk, ani ısı değişimi olmayan bölümlerde görev yaparlar. Kendisine tahsis edilen ofiste bulunan büro makineleri ve bilgisayar, kullanılan en önemli çalışma araçlarıdır. Yapılan işin en önemli tehlikesi mali kayıptır.

Birinci derecede uğraş konusu borsa ve finansal verilerin hesaplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Sürekli denetim ve iletişim halindedir. Tam gün çalışma söz konusudur. Diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim halinde olup sürekli bilgi verme durumundadırlar. Bu nedenle stres altında çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Türkiye’de son yıllarda, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldıktan sonra menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler olmuştur. Borsa istanbul (BİST) giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır.

Böyle bir piyasada faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda bu meslek elemanına ihtiyaç duyulacaktır. Mezunların istihdam edilebileceği çok çeşitli alanlar ve kurumlar mevcuttur. Türkiye’de bulunan aracı kurumlar, BİST, tüm ticaret, sanayi ve esnaf odaları, gümrük müdürlükleri, AB alanında çalışmalar yürüten tüm resmi kurumlarda çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenim ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu farklılık göstermekte olup, asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?