Bilgisayar Programcısı Nedir?

Bilgisayar Programcısı Nedir?
Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir.

Görevleri
– Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını sağlayacak bilgisayar programları yazar,
– Pek çok bilgisayar programlama dilini bilir ve elindeki bilgilerin niteliğine en uygun olan programlama dilini seçer ve programı bu dilde yazar,
– Programlama dillerinin yazımında kullanılan kodlamaları yapar ve uygular,
– Yazdığı programı test eder,
– Sistem analistinin verdiği formları, bilgisayarın kullanım diline kodlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar (macintosh, PC vs.)
– Disket, disk,
– Printer, scanner, klavye gibi araç-gereç ve malzemeler.
– Programlama dilleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilgisayar programcısı olmak isteyenlerin;
– Sistemli düşünme gücüne sahip,
– Matematikle ilgili ve bu konuda başarılı,
– Kendini yenileyebilen, araştırmacı,
– Bir konuda verilerin çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri kavrayıp bunu bilgisayar diline aktarabilen,
– Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bilgisayar programcıları büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar programcısı çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bilgisayar Programcılığı eğitiminden sonra, kişilerin iş bulma olanakları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir. Bu mesleği hem kadınlar hem de erkekler tercih etmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazançta kişinin çalıştığı işletmeye, tecrübesine ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur. Genelde asgari ücretten başlayıp, asgari ücretin 3-4 katına kadar çıkabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?