Besicilik Teknikeri Nedir?

Besicilik Teknikeri Nedir?
Etleri için yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların en üstün verimi elde edecek şekilde teknik usullerle bakım ve beslenmesi konusunda çalışan kişidir.

Görevleri
Besicilik teknikeri kamu ve özel kuruluşlarda varsa sorumlu ziraat mühendisine veya veteriner hekime yardımcı eleman olarak;
– İşletmeye alınacak besi hayvanlarının uygun ırk vb. seçimini yapar,
– İşletmedeki hayvanların yaş, verim, fizyolojik durumu vb. gibi özel gereksinimlerine göre bakım ve beslenmelerini sağlar,
– İşletme için gerekli yem materyallerini belli kalite kriterleri içinde seçip temin eder, gerektiğinde işletmedeki hayvanlar için karışım hazırlayabilir,
– İşletmedeki hayvanların aşı programlarını takip eder, kayıtlarını tutar,
– İşletmede damızlık dişi hayvan varsa onların kızgınlık dönemlerini takip ederek gebe kalmalarına ortam sağlar,
– Pazar ağırlığına ulaşan hayvanları veya işletme dışı kalması gereken biçimi bozulmuş hayvanları kasaba sevk eder veya satışını gerçekleştirir,
– Düzenli yapılması gereken işlerin aksamadan yapılmasını sağlar,
– Silaj yapımı ve kaba yem üretimini yapar veya yaptırır,
– Hayvansal üretimde kullanılan ekipman, yem, yem katkı maddeleri, hayvanlardan elde edilen çeşitli ürünlerin üretim ve pazarlamasında yardımcı eleman olarak çalışabilir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Yem kırma, karıştırma araçları,
– Süt sağım makinesi,
– Boynuz küçültme malzemeleri,
– Numaralama aletleri,
– Silaj yapma, otomatik yem dağıtma ve sulama sistemleri vb. diğer hayvancılık ekipmanları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Besicilik teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Ticarete ilgi duyan,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan, Kimseler olmaları beklenir.
Özellikle iş makinelerini ve diğer iş ekipmanlarını kullanabilir olmaları meslekte başarıyı arttırmaktadır.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Besicilik teknikerleri hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve büro gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışırlar. İnsan ve hayvan sağlığı şartlarına uygun ortamlarda çalışırlarsa da hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalığına yakalanma riski vardır. Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır.

Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilirse de hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat etmek gerekebilir. Besicilik teknikerleri çalışmaları sırasında; ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Ayrıca, yem fabrikalarında, besi çiftliklerinde 40 iş günü staj uygulamaları yaptırılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Besicilik teknikerleri;
– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı birimlerde, belediyeler ve özel kuruluşlara ait hayvan çiftliklerinde, et entegre tesislerinde,
– Kendilerine ait hayvancılık işletmelerinde,
– Hayvancılıkta kullanılan yem maddeleri üretim ve pazarlaması işlerinde çalışabilirler.
Gelecekte hayvancılık işletmelerinin sayısının ve kapasitelerinin artması ve özellikle teknik anlamda yapılmaya başlanması durumunda Besicilik Teknikerlerine ihtiyaç artacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim kredisinden ve yurtlardan yararlanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Özel sektör kuruluşlarında ara eleman olarak görev yapan meslek elemanlarının ücretleri ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara göre belirlenmektedir. Yarı zamanlı (Part-Time) çalışma olanağı çok azdır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?