Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri Nedir?

Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri Nedir?
Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir.

Görevleri
– Teknolojik ilerleme ve değişimleri göz önünde tutarak modern biçim, renk, kompozisyon vb. konulardaki bilgilerini tasarımlarına aktarım yapar,
– Aldığı bilgiler, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda oluşturduğu tasarımları müşteri ile görüşür ve müşterinin beğenisine ve onayına sunar
– Çalışmasında kullanacağı filmlerin montajını yapar, yaptığı iş gazete ve/veya dergiye basılacaksa sayfa montajını hazırlar,
– Tasarlanan grafiksel çalışmada stüdyoda veya herhangi bir mekanda fotoğraf çekimi yapar,
– Baskı aşamasını, montaj, renk ayırımı, kalıp vb. işleri takip eder.
– Yaptığı tasarımları baskıya hazırlar.
– Tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda stüdyoda ya da uygun mekanda fotoğraf çekimi yapar veya yaptırır.
– Baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrolünü yapar.
– İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur,
– Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar,
– Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak yaratıcılığa katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler,
– Basılacak veya TV kanalları, internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır.
– Çeşitli kaynaklardan sözlü veya yazılı olarak verilen bilgileri toplar,
– Bilgileri anlaşılır bir dille yazar, önemli noktaları vurgular,
– Fotoğraf ve görüntü alır, bunları düzenler,
– Bilgileri haber merkezine gönderir.
– Kurumsal kimlik çalışmaları gerçekleştirir.
– Bilgisayar ve grafik programları, Ofset, serigrafi makinaları gibi baskı-sektörüne ait makinalar ve mücellit makinaları gibi kırım ve ciltleme makinalarını kullana bilirler. Grafik işine ait boya ve mürekkepler ile matbaa sektörüne ait boya ve yan ürünleri kullanma becerisine sahiplerdi.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve dijital kamera,
– Özellikle masa üstü yayıncılık gibi bilgisayar programları,
– Fotokopi ve diğer büro aletleri ve malzemeleri,
– Değişik türde kağıt, boyalar, cetvel, baskı alet ve araçları
– Yazı katalogları, kitaplar, dergiler vb.
– Bilgisayar, özellikle masa üstü yayıncılık, grafik gibi bilgisayar programları,
– Tarayıcı, yazıcı gibi bilgisayarla ilgili donanımlar.
– Her türlü kağıt ve benzeri malzeme,
– Her türlü resim malzemesi,
– Her türlü iletişim ve bilgi iletim araçları,
– Fotoğraf makineleri, taşıyıcı üç ayaklar,
– Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandizör),
– Film baskı makinesi (Minilab),
– Tab makinesi (Minikop),
– Spot ışıklar, Termometreler, Pozometre, Flaşmetre.
– Görüntü işleme yazılımları,
– Ses kayıt cihazı.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Basım ve yayım teknolojileri teknikeri olmak isteyenler;
– Basım işlerine ilgi duyan ve estetik görüşe sahip,
– Ayrıntıları algılayabilen,
– Mekanik yeteneğe sahip,
– Dikkatli, titiz,
– Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip
Bilgileri haber merkezine gönderen ve tüm bu işlerin sorumluluğunu üzerine alan kişiler olması gerekmektedir..

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bu bölüm mezunlarının yazılı ve görsel medya, iletişim ve tasarım, baskı, yayım ve dağıtım alanlarında çalışma olanakları vardır. Basım sektöründe; grafik ajanslarında, baskı ve baskı sonrası üretim yapan işletmelerde, gazete ve üniversite matbaalarında, Devlet Malzeme Ofisi Müessesinde, Tekel Ambalajda, Banknot Matbaası gibi kamu kuruluşlarında ve matbaa malzemeleri tedarikçi işletmelerinde çalışmaktadırlar.

Çalışma ortamı, işin niteliğine göre stüdyo, büro veya açık hava ortamı olabilir. Tasarım için kapalı bir mekânda, laboratuvar, stüdyo ve büro ortamında ya da açık ve sakin bir alanda çalışır. Baskısı gerçekleştirilecek işin baskı aşamasında matbaa çalışma ortamında bulunurlar. Fotoğraf çekimlerinde açık havada çalışmaları söz konusu olabilmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. 2. yarıyıl sonunda ve 4. yarıyıl sonunda 30 iş günü stajı yapılır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri-ticaret ve devlet kuruluşlarının ilgili bölümlerinde; grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak bünyesinde tanıtım birimi bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Multimedyada, her türlü interaktif (elektronik) ortamda hazırlanan çalışmalarda görev alırlar. (İnternet sayfalarının hazırlanması gibi.).

Yayıncılık sektörü; Gazete veya dergilerde; sanat yönetmeni olarak çalışırlar. Sayfa düzenleri, kapak tasarımı, ilgili düzenlemeler ve illüstrasyon çalışmaları yapar. Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında çalışabilirler. Film yapım, animasyon kuruluşlarında görev alabilirler. Çizgi film atölyelerinde: Tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak gibi işlerde çalışır. Basın ve reklam fotoğrafçısı olarak çalışır. TV ve Gazete muhabiri olarak çalışır.

Ambalaj sektöründe; ambalaj tasarımı konusunda çalışır. Büyük ve orta ölçekli basım sektöründe yer alan kuruluşlarda geniş iş imkanlarına sahiptirler. İletişim teknolojisindeki gelişmeler, kültürlerin birbirine daha yakın olmasına sebep olmuştur. Bu gelişmeler, iletişim, basım, tanıtım ve reklamcılığın önemini giderek artırmıştır.

Basım ve Yayın Teknolojileri programı; dünyadaki gelişmeleri izleyerek çağın getirdiği donanımı yetkin şekilde kullanabilen bireyler yetiştirir. Ülkemizde bu alandaki gelişmeler ışığında meslek mensuplarının iş bulma şansı artacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkânlarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kazanç durumları, çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğü, kurumsallığı, işyerinin personel ve ücret politikasına ayrıca da meslek mensubunun tecrübesi ve daha önceden ürettiği eserlerin sektörlerinde ne kadar tutulup tutulmadığı ile ilgilidir. Kazanç durumu meslekteki gelişim ve yapılan özgün çalışmalara göre iki farklı kategoriye ayrılmaktadır.

Birinci kategori çalışanları asgari ücret düzeyinde başlayıp asgari ücretin 3 katına kadar ücret alabilirler. İkinci kategorideki daha profesyonel meslek çalışanları ise yaptığı çalışmalardaki özgünlük ve farklılıkla net asgari ücretin 4-6 katı arası ücretler alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?